Öz, TYP kapsamındaki emekçilerin çalışma sürelerinin 12 aya çıkarılmasını, e-devlet üzerinden sendikalara üyeliklerinin açılmasını ve toplu iş sözleşmesi kapsamına alınmalarını istedi.

HAK-İŞ/HİZMET-İŞ Sendikası Genel Başkan Vekili Av. Hüseyin Öz, TYP emekçilerinin yaşadığı sıkıntılar dolayısıyla, yazılı bir açıklamada bulundu.

Öz, yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi: “12 Mart 2013 tarih ve 28585 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe kanunla, Türkiye İş Kurumunca, istihdamın korunması, arttırılması, işsizlerin mesleki niteliklerinin geliştirilmesi ve işsizlik oranının azaltılması amacıyla; işsiz olan aktif işgücün, mesleki eğitim kursları, işbaşı eğitim programları, girişimcilik eğitim programları, toplum yararına programlar, iş ve meslek danışmanlığı faaliyetleri ve tasarlanacak olan diğer kurs, program, proje ve özel uygulamalar ile belli dönemler itibariyle çalıştırılması öngörülmüştür.

Bu kapsamda, Belediyeler ve il özel idareleri, Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Kaymakamlıklarda on binlerce emekçi çalışmaktadır.

Aynı işi yapanların, ücret ve sosyal hakları da aynı olmalı

Ancak, TYP’li emekçiler kanunen işçi sayılmadıkları için iş kanunundan doğan haklardan yararlanamamaktadır.

Toplum yararına program, emekçilere düzenli ve sürekli istihdam sağlamadığı gibi, emekçiler, sendikal üyelik ve toplu iş sözleşmesi, kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, yıllık izin vd. sosyal ve özlük haklara sahip olamamaktadır. Oysa kamuda çalışan tüm işçiler aynı ücret, aynı sosyal ve özlük haklara sahip olmalıdır.

Asıl ve yardımcı işler TYP emekçilerine yaptırılıyor

Kamu kurum ve kuruluşları ile Belediyeler ve il özel idarelerinde süreklilik arz eden asıl ve/veya yardımcı işler, TYP kapsamında çalıştırılan emekçiler tarafından yapılmaktadır. Daha doğru bir deyişle; kadrolu işçilerin yerine TYP emekçileri tercih edilmektedir.

TYP’lilerin çalışma süreleri 12 aya çıkarılmalıdır

TYP emekçileri asgari ücret karşılığında 3, 6 ve 9 aylığına geçici istihdam olarak çalışmakta, arta kalan aylarda ücretsiz zorunlu izne çıkarılmaktadır.

Zorunlu izin süresi içinde işsizlik ödeneği verilmemekte, başka işlerde de çalışamamaktadırlar. Dolayısıyla çalışanlar ailelerini geçindirememekte, düzenli bir hayat kuramamaktadırlar. Bu, anayasanın eşitlik ilkesine ve adalete uygun bir durum değildir. Çözüm için tüm TYP emekçilerinin çalışma sürelerinin 12 aya tamamlanması gerekmektedir.

TYP emekçilerinin e-devlet üzerinden sendikalara üye olmasının önü açılmalı

6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi kanunu gereğince; işçilerin e- devlet üzerinden yaptığı sendika üyelik işlemleri, işçi sayılmadıkları için, TYP kapsamında çalışan emekçilere kapalıdır.

TYP işçilerinin e- devlet üzerinden sendikalara üye olmasının önü açılmalıdır. Bu anayasal bir haktır.

TYP çalışanlarının toplu sözleşme talebi

HAK-İŞ ve HİZMET-İŞ Sendikası olarak, TYP emekçilerinin haklarının takipçisiyiz. TYP’li tüm işçilerin mali ve sosyal haklarının temini için yoğun çalışmalar yürütüyoruz.