* Ararat Vapuruna 244 ton barut, cephane ve diğer askeri malzemeyi Anadolu'ya  kaçırılmak üzere gizlice yüklendi. 


* Gürcistan, Azerbaycan ve Ermenistan arasında Tiflis'te bir birlik anlaşması Kafkas Federasyonu imza edildi.


* İleri gazetesi : Trakya meselesi ve İzmit Konferansı. 


* Vakit gazetesi : Rus Heyeti, Müttefiklerin son notasına cevap verdi.


- Babıali, Yunan korsanlığını İtilaf Devletleri'ne nota vererek protesto etti.


* Hâkimiyet-i Milliye gazetesi :  Cenova Konferansı memleketimiz hakkında Ruslardan ne istedi ve Mösyö Çiçerin' in fikri nedir?
- Yeryüzünde  Ankara Hükümeti kadar meşru ve maruf bir hükümet yoktur.


* Tercümanı Hakikat gazetesi : Yunan Parlamentosu' da rezilce bur toplantı. Venizelosçular  Gunaris'i Türklerin aleti olmakla itham ediyorlar.


DÜZENLEYEN : Nevin Balta