*Şenkaya, Ermenilerden alındı.
*Mustafa Kemal Paşa, Mustafa Suphi'nin, mektubuna verdiği yanıtta; aynı amaç için çalıştıklarını belirtti.
*Karabekir, Mustafa Kemal'e, Celalettin Arif Bey'in Rize, Trabzon, Erzurum, Van, Beyazıt illerini içine alan Doğu illeri valiliğine atanmasını önerdi.
*Azerbaycan Elçiliği'ne atanmış olan Memduh Şevket Bey (Esendal), Baku'ya gitmek üzere Erzurum'dan ayrıldı.