* İttihatçıların Ermeniler tarafından öldürülmesine karşılık Ankara'nın Ermenileri tehdit etmesini isteyen Cavit Bey'in  bi konudaki görüşleri gazetelerde yer alıyor.


* Tevhidi Efkâr gazetesi :  Yahya Kemal; yeni bir Türk ruhunun doğmakta olduğunu, 3 yılllık Anadolu hareketinin bu gerçeği herkese gösterdiğini anlatıyor.


* İkdam gazetesi : Cenova'da Rus delegesinin Müttefiklere verdiği cevap. İtilaf Devletleri Anadolu anlaşmazlığında Rusların tarafsız kalmasını istediler. Ruslar, Türkiye'nin Cenova Konferansı'na katılmasını gerekli görüyorlar.


DÜZENLEYEN : Nevin Balta