*Görüşmeleri bir hayli çekişmeli geçen İçki Yasağı (Men-i Müskirat) Kanunu, 7’i kabul, 7’i ret oyuna rağmen başkanın kabul oyu vermesiyle kesinleşti.
*Kanuna göre, içki yapan, ithal eden ve satanlardan kıyye (okka) başına elli lira ceza alınacak, sarhoş olanlar para ve 3 ayla bir yıl arasında hapis cezasına çarptırılacak.
*Urfa’dan TBMM’ elen telgraftan; "Güzel şehrimizin dörtte üçü yerle bir olmuştur. Memleketin geleceği meçhul görünmektedir. Herkes Kılıç Ali Bey'e güvenmekte ve onu beklemektedir. Onu, Kuvayı Milliye kumandanı adıyla ve müfrezesiyle birlikte bize yetiştiriniz.”
*Ali Fuat Paşa, Eskişehir'den Mustafa Kemal Paşa’ya gönderdiği yazıda, komünizm konusundaki tutumunu sordu