*Mustafa Kemal Paşa, Batı Cephesi Komutanı Ali Fuat Paşa'nın komünizm hakkındaki dünkü sorularına; Sovyetler hakkındaki kuşkularını dile getirdi, ancak komünizme ve Bolşevizm'e açıktan karşı olmayı uygun görmediğini belirtti.
*Bandırma'da bulunan bir Yunan tümeni, İzmit'e taşınmaya başlandı.
*Rize Önlerinde 120 tonluk bir Yunan motoruna el konarak adı Ayyıldız'a çevrildi.
*Ankara Hükümeti, Viranşehir'de Milli Aşireti tarafından mal ve eşyaları zorla alınan memur ve subaylara ikişer maaş avans vermeyi kabul etti.
*Yunus Nadi’nin, Yenigün'de yazdıklarından; Çanakkale, Moskof Çarlığı'nı yıkmış ve dünya devrimini doğurmuştur. Anadolu direnişi bu devrimi tamamlayacaktır ....
*Ali Kemal, İngiltere hükümeti nezdinde aldığı yeni göreve başlamak için bu hafta Londra'ya gidiyor.

Düzenleyen: Nevin BALTA