*Üç devletin Paris toplantısnda İngiliz Dışişleri Bakanı Curzon, değnek bulundurmanın çok yararlı olduğunu söyledi. İzmir'de özerk bir bölgenin, Trakya'da Çatalca hattının kabulünü ve Türklere baskı yapılmasını önerdi.
*Karadeniz Bölgesi'ndeki Rum erkeklerinin iç bölgelere taşınmasına başlanıyor.
*Sivrihisarlılar, orduya bir uçak armağan ettiler. Zenginlerden Erzurumlu Nafız Efendi de daha önce bir uçak armağan etmişti.
*İstanbul Hükümeti'nce, dışardan getirilecek ekmeklik ve yemeklik maddelerden gümrük alınmasına ilişkin karar kaldırıldı.

Düzenleyen : Nevin Balta