*Yunan uçakları Çukurlar ve Alanyurt istasyonlarından sonra bugün de Eskişehir İstasyonunu bombaladılar.
* Yunanlılar Trabzonu bombaladılar.
* Yunan Parlamentosu'nda bir kanun tasarısı görüşülürken Başbakan Gunaris tarafından Kütahya'nın alındığı müjdeledi.
* Amiral Bristol, Mustafa Kemal'in bir telgraf göndererek Samsun'da iç bölgelere sevk edilen 10 bin Rum'un göçe tabi tutulmasının Türkiye'nin davası için zararlı olacağını ve göçün durdurulmasını rica etti.
* General Harington, İzmit'teki askerî tedbirlerini bildirdiği raporunda "Yunan saldırısı başarısızlığa uğrayınca Milliyetçiler İstanbul'a gelmekte gecikmeyecektir. Mustafa Kemal'in cevap verip vermeme konusunda hâlâ karşılık bekliyorum" dedi.
* Samsun, Çarşamba, Bafra, Kavak, Terme ilçeleri Müdafaai Hukuk yönetim kurulları toplanarak Canik Livası Merkez Kurulu Başkanlığına Ömer Efendi'yi seçtiler.
* Ordu'ya bağlı Akkuş halkından 10 kişi, Rum Eşkıyası tarafından öldürüldü. Tüm baskınına uğrayan 4 yolcu parça parça edildi.
* Yenigün gazetesi : "Milli Mücadelemiz bütün şiddeti ile devam ediyor ve edecektir."
* Peyamı Sabah gazetesi : "Kütahya etrafında savaşlar"
* Tevidi Efkar gazetesi : "Kütahyamız etrafında çabalayıp duruyorlar"
Açıksöz gazetesi : "Garp Cephesi Kumandanı Ismet Paşa Hazretlerinin mektubu: "Silahlarımızın kuvvetiyle Bursaya kavuşacağız"

Düzenleyen : Nevin Balta