*Yunanistan kabul etmezse savaştan doğacak sorumluluğu da yüklenecek.
*Harington'un İstanbul'daki Müttefik İşgal Kuvvetleri Başkumandanlığına getirilmesi kararlaştırıldı.
*Merkez Ordusu Kumandanı Nurettin Paşa’nın bildirisine göre; Karadeniz kıyılarından iç bölgelere taşınacak olan Rumlar’ın taşınmaları sırasında kanun dışına çıkan memurlar şiddetle cezalandırılacak.
Akşam gazetesi; Yunan Harbiye Nazın İzmir'e gitti. İzmir'de askeri meclislerinde içtimalar başladı.
Düzenleyen : Nevin Balta