*Ankara Hükümeti, Kars yöresinde Ermeniler üzerine saldırıya geçilmesini kararlaştırdı.
*Sovyetler, bir Ermeni katliamına dönüşmemesi kaydıyla böyle bir saldırıyı sözlü olarak onaylamış bulunuyorlar.
*İstanbul Hükumeti dünkü Peyamı Sabah gazetesinde Ali Kemal'in Hükümet aleyhine yazdıklarını kınadı.
*Hürriyet ve İtilaf Fırkası İngiliz siyasetinde tereddüt etmeyecek bir kabine kurulmasını istedi.
*Fransızları, Antep yöresinde Kuvayı Milliyeciler püskürttü.
*TBMM Dışsatımda vergiyi artıran kanunu kabul etti.
*Cenap Şahabettin'in yazısı; bundan sonra Enver gibi çılgın serseriler, rüyalarında yel değirmenleriyle dönüşebilirler. Artık silahın zaafını, fikrin kuvvetini teslim etmeliyiz.
*Çaycuma kadınları tarafından kurulan Asker Kardeşlerimize Muavenet Cemiyeti bir iki gün içinde topladığı birçok çamaşırı, çamaşır Bolu'ya gönderildi.

Düzenleyen: Nevin BALTA