* Ali Ihsan Paşa, 2 gün önce görev aldığı Birinci Ordu Kumandanlığını bıraktı. Komutanlığa geçici olarak atanan Fahrettin Paşa, gece Akşehir'den Çay'a giderek komutayı devraldı.


* Binbaşı Marchall, Cidde'den İngiltere Dışişleri Bakanı Lord 
Curzon'a gönderdiği gizli yazıda, Mustafa Kemal'in Irak'ta olay çıkarmak amacıyla özel bir komite kurduğunu bildirdi.


* Akşam gazetesi : Mustafa Kemal Paşa hazretlerinin İzmit'te çay ziyafetinde irad ettiği siyasi nutuk.


* Yenigün gazetesi : Mustafa Kemal'in Claude Farrere ile görüşmesi.


* Tercümanı Hakikat gazetesi : Başkumandanımız diğer cephelere hareket etti.


DÜZENLEYEN : Nevin Balta