Millet, Meclise moral veriyor. TBMM TBMM Başladığına gelen telgraflarla direnmeye devam edilmesi isteniyor ve milletin bunun icin her türlü fedakarlığı yapmaya hazır olduğu bildiriliyor.
* Sovyetlerden silah ve diğer savaş araçları gelmeye başladı.
* Kazanç vergisini 5-10 misli artıran kanun Meclis'te iç birliği ile kabul edildi.
* Sosyal Demokrat Fırkası Başkanı Hasan Rıza Soyak, Mustafa Kemal Paşa'ya gönderdikleri mektupta "Teşkilatınız teşkilatımız, ruhunuz ruhumuzdur" denildi.
" 12. Kolordu Komutanlığı, Müdafaa-i Hukuk Cemiyetlerine gönderdiği yazıda, yiyecek ve donatım yardımlarının kolordunun iznine bağlı olduğunu bildirdi.
*Ingiliz, Fransız ve Italyan komiserleri, Istanbul Hükumeti'nin Ankara'ya göndereceği uzlaşma kurulu hakkında görüşmeye başladılar.

Düzenleyen: Nevin BALTA