*Öğrencilerle öğretmenlerin askeri hizmetlerden yükümsün sayıldığına dair yasa kabul olundu.
*Ankara-Sovyet yakınlaşması üzerine, Sevr Anlaşması'nda kimi düzeltmeler yapıp, bunu Türkiye'ye onaylatmak amacıyla düzenlenen, Londra Konferansı açıldı.
*Konferans'a; İngiltere, Fransa, İtalya, Japonya, Almanya, Yunanistan ve Ankara ile İstanbul delegeleri çağrıldı. (Bir sonuç alınmadan dağıldı.)
*L. George, Yunan ordularının Türkleri yenebileceğini savundu.
*L. George, Yunan Başbakanı ile Türklerin Batı Cephesi'nde 35.000 kişilik kuvvetine karşılık Yunan 121000 kişi olduğunu, en geç üç ay içinde Türk kuvvetlerini yok edebileceklerini söyledi.
*20 Ocak tarihli Anayasa'nın değiştirilerek Halifelik yetkilerinin güvence altına alınmasını isteyen 15 tarihli önerge verildi.

Düzenleyen : Nevin Balta