*TBMM'nde sürmekte olan İstiklal mahkemelerine üye seçiminde ciddi tartışmalar oldu. Görevin kötüye kullanılacağını ileri süren üyeler çoğunlukta.
*Sovyet yardımı ilk silahlar Trabzon'da teslim alındı.
*Moskova'dan, en çabuk yoldan Ankara'ya gelmesi istenen Yusuf Kemal Bey, İstanbul’da idama mahkûm edilmiş olduğundan kılık değiştirerek yolculuğuna devem etti.
*Mustafa Kemal Paşa ile Meclis İkinci Başkanı ve Adalet Bakanı Celalettin Arif Bey arasındaki anlaşmazlık büyüyor.
*Adana'da bir Ermeni-Arap-Türk federatif Kilikya Cumhuriyeti kurulması için Arap zenginlerinden Fuat'ın girişimiyle Ermeni ve Türk evlerinde gizli toplantılar yapılıyor.
*Ankara Hükümeti, bir kararname ile bakanlar, cephe kumandanları ile yüksek dereceli yöneticiler dışında telefonla veya telgraf makinası başında görüşmeyi yasakladı.
*Yenigün gazetesinde bir haber; Dersaadet Şehrimizdeki İtalyanlar, İtalyan birliğinin 50. yıldönümünü şenliklerle kutladılar.
*Vakit gazetesinin bir kara propaganda habere; Mustafa Kemal, Ali Fuat Paşa'ya yetki vermiş, o da her tarafı gezerek adamlar asıyormuş.

Düzenleyen: Nevin BALTA