*Londra'ya varan Ankara Delegasyonu, İstanbul Delegasyonundan yetkilerini devretmesini istedi.
*İstanbul Rum Patrikliği, Türkiye'deki Rumların kurtarılması için telgrafla Londra Konferansı'na başvurdu.
*Ankara, Gürcistan'dan Artvin ve Ardahan'ın Türkiye'ye bırakılmasını resmen istedi.
*Sovyet Hükümeti, Moskova'daki Türk delegeleri'ne, Türkiye ile bir dostluk ve kardeşlik anlaşması imzalayabileceğini resmen açıkladı.
*Sovyetler'in Misak-ı Milli'yi tanıdığını, her türlü para, silah, insan gücü yardımı yapacaklarını söyledi.
*Sovyet Dışişleri'yle olan bazı pürüzler Stalin'in müdahalesiyle düzeltildi.
* 18-6o yaş arasındaki erkeklerin 4 işçi gündeliği tutarında yol vergisi vermesi, vermeyenlerin 3 gün yolda çalışması zorunluluğu getirildi.
*Dışişleri Bakanı Bekir Sami Bey'in Fransız Le Matin gazetesinde yayımlanan demeci: Sovyet Hükümeti'yle samimi ilişkilerimiz var ama Türkiye Bolşevizm'i istemiyor.

Düzenleyen : Nevin Balta