100 YIL ÖNCE 24 TEMMUZ 1920
*20 Temmuz'da Tekirdağ’dan başlayan Yunan saldırısı devam etti.
*Bir Türk alayı esir düştü.
*Kırklareli, Babaeski, Havsa, Uzunköprü, Meriç, Kofçaz, Pehlivanlı Yunanlıların eline geçti.
*Moskova'ya varan Türk delegeleri ile Sovyet Rusya yetkilileri arasında görüşmeler başladı.
*Fransız tümen komutanı Dufieux, Adana'da sıkıyönetim ilan etti.
*Ankara Hükumeti, demiryollarının tamamına el koyarak bütçelerini millileştirdi.
*Fransızlar, Şam'ı işgal ettiler. (O tarihte Şam, Osmanlı toprağıydı).
*İkdam gazetesi; Sevr antlaşmasının imzalanmasını; İtilaf Devletlerinin teveccüh ve güvenine layık olunduğunu ispat etmekle övündü.

 

Derleyen : Nevin Balta