* Çukurova'da  Ermeniler çekiliyor.  Antep'ten göçmek yasaklandı. 
* Trablus Hilal-i Ahmeri tarafından Anadolu Hilali Ahmeri'ne verilmek üzere 10.700 lira İstanbul'dan yola çıktı.


* Vakit gazetesi : Anadolu Yunan tahripkarlığını protesto ediyor.


Tevhid-i Efkâr gazetesi : Türk neferi, İstanbul'un hediyesini bekliyor.


DÜZENLEYEN : NEVİN BALTA