100 YIL ÖNCE 25 TEMMUZ 1920
*Yunanlılar Doğu Trakya işgali devam ediyor. Edirne Yunanlıların eline geçti. Yunanlılar Havsa ve Pınarbaşı ve Kandıra'yı işgal etti.
* Batı Cephesi Komutanlığı, cepheyi Bolu Mıntıkası, 24. Tümen Mıntıkası, Ertuğrul Grubu, Kütahya Mıntıkası, Kuvayı Tedibiye, 12. Kolordu ve Menteşe Mıntıkası kumandanlıklarına ayırdı.
*Ermeniler Nahçıvan yakınlarındaki Şahtahtı'nı işgal ettiler. Işgal nedeniyle Türkiye ile Azerbaycan arasındaki bağlandı kesildi.
* Padişah, içlerinde 3. Kolordu eski Kumandanı Refet Bey de olmak üzere birçok sunay hakkında verilen Cihan-ı Harb-i Örfi'nin 14 tarihli idam kararını onayladı.
* Mustafa Kemal Paşa, Batum'un Gürcüler tarafından işgalini protesto etti. 4 Temmuzda Ingilizler tarafından boşaltılan Batum, 7 Temmuzda Gürcülere teslim edilmişti.
* Istanbul Hükümeti, Sevr Anlaşması'nı imzaya yetkili olanlara Bern Elçisi Reşat Halis Beyi ekledi. 20 Temmuzda bu göreve aranan Hadi Paşa ile Rıza Tevfik 23 Temmuzda Istanbul'dan yola çıkmışlardı.
* Hindistan'ın Haydarabad kentinde yapılan Yurttaşlar Birliği toplantısında Gandi, yerli malı kullanmayı öğütledi. Gandi böylece Ingiliz fabrikatörlerini Türkiye lehinde tavır almaya zorluyor.
* Ileri gazetesi: "Doğu Trakya'da Yunan mevzilerine karşı açılan top atışı devam
ediyor. "
*İkdam gazetesi: " Trakya, Adem-i merkeziyet usulü ile idare edilecekmiş."
*Akşam gazetesi: "Edirne çarpışmaları devam ediyor. Yunan Kralı Trakya'da" diye yazdı.

 

Derleyen : Nevin Balta