*Mustafa Kemal isterse yanında bir er gibi savaşacağını söyleyen Şehzade Ömer Faruk Efendi, Anadolu mücadelesine katılmak üzere bir İtalyan vapuruyla gizlice İnebolu'ya geldi.
*Mustafa Kemal Paşa, siyasi nedenlerle Ömer Faruk Efendiyi kabul etmediği için vapurdan inmeden geri gönderildi.
*500 kişilik bir Yunan kuvveti Kandıra'yı işgal etti.
*Dr Nazım.İttihat ve Terakki'nin yurt dışındaki Bey'e eski İttihatçılara, Mustafa Kemal Paşa’ya karşı işbirliği yapmalarını önerdi.
*Peyamı Sabah' ta Ali Kemal: Osmanlılık ve milliyet fikirleri. İstanbul halkının Anadolu'ya duyduğu derin bağlılıktan söz etti.
Düzenleyen : Nevin Balta