Kırklareli, Ezine, Şile, Malkara ve Lalapaşa Yunanlıların eline geçti. Yaralanan Trakya Milli Savunma Komutanı Cafer Tayyar Bey, Yunanlılardan korkan bir köylü tarafından onlara teslim edildi. Yunanlılar Doğu Trakya'nın işgalini yarın tamamlayacaklar.
 Doğu Trakya'daki Yunan askerî başarısı Atina'da 21 parça top atışı ile kutlandı. Pire ve Atina'da şenlikler, kiliselerde ayinler yapıldı.
 8 Temmuzda Bursa' nın düşmesinin nedenleri üzerine TBMM' de gizli bir oturum yapıldı. Mustafa Kemal Paşa, ordu birliklerinin iç ayaklanmaları bastırmada kullanıldığını anlatarak Bursa'nın işgalinde hükümetin kabahatli olamayacağını savundu. Ordunun hızla güçlendirilmesi işine devam edeceğini bildirdi.
 Dün işgal edilmiş olan Kandıra, Kuvayı Milliye tarafından geri alındı. Kandıra bu mandan sonra 3 defa daha işgale uğradı ve son olarak 21 Haziran 1921'de kurtarıldı.
 Lenin, Üçüncü Enternasyonal'in 2. Kongresi'nde sömürgeler meselesi üzerine tezlerini savunurken, tezlerinin temelleri olarak şunları belirtti: "Tezlerin altında yatan ana fikir, ezen uluslar ile ezilen uluslar arası daki ayrımdır. Emperyalizmin en belirgin özelliği, bütün dünyanın şimdi gördüğümüz gibi bir sürü ezilen ulusla, muazzam zenginliğe ve güçlü silahlı kuvvetlere sahip bir avuç ezen olarak ikiye bölünmesidir."
 Londra Ermeni Basın Bürosu'nun açıklaması: "Mustafa Kemalin dayanması pek şüpheli, köylüler onun çıkardığı parayı kabul etmiyorlar."
 Açıksöz gazetesi: "Hürriyet ve Itilaf ile ona bağlı gazeteler, Yunan saldırısını alkışlarken, bir yandan da Ingiliz himayesini istiyorlar. Bu sefiller bilmelidirler ki, Anadolu'nun imanı, Ingiliz parası, Ingiliz melaneti ile haleldar olamaz."
Akşam gazetesi: "Yeis ve matem günleri. Mağlubiyet, fena muahedeler, bir milletin ümidini kestirmez. Milletin içindeki haller insana ümitsizlik vermemelidir" diye yazdı.

Düzenleyen: Nevin Balta