*Hükümet, İttihatçılara karşı kesin tedbirler alıyor. Mustafa Kemal, Karabekir'e gönderdiği gizli telgrafta "Enver hakkında açık yayına karar verdik. Enver'in temsil ettiği icraata karşı icabında pek açık icraatta bulunmak karanrıdayız" dedi. Bolşeviklik aleyhindeki merkezden açık yayında bulunmanın siyasi sakıncalar açabileceğini, bunun için Yusuf Kemal Bey'in dönüşünü beklediklerini bildirdi.
*Fransa'nın görüşmeler yapmak üzere Türkiye'ye gönderdiği Franklin Bouillon, yolda gördükleri üzerine sözleri: "Bu savaşta kesinlikle başanlı olacaksınız. Her ne zaman bir millet, böyle genci ihtiyan, çoluğu çocuğu ile bir işe başlarsa kesinlikle başarır.”
*İstanbul Hükümeti'nin Dışişleri Bakanı Safa Bey, Londra Elçisi Mustafa Reşit Paşa'nın İngilizlerin Türk düşmanlığı konusundaki görüşlerini Mustafa Kemal'e ulaştırıyor.
*Vaki gazetesi; “15.000 göçmene acıyalım ve yardım edelim.” Diye yazdı.

Düzenleyen: Nevin Balta