Mustafa Kemal Paşa, yanındakilerle birlikte Konya'dan Pozantı'ya geçti.
Burada, Çukurova'nın ileri gelenleriyle "Pozantı Kongresi" olarak adlandırılan bir toplantı yaptı.
Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'nin Kastamonu şubesi, 15-45 yaş arasındaki erkeklerin Cuma günleri yurt savunması eğitim görmelerini kararlaştırdı.
Ermeni kıyımıyla suçlanan Bayburt eski Kaymakamı Nusret Bey, İstanbul'da idam edildi. (Aynı suçtan Boğazlıyan eski Kaymakamı Kemal Bey de 10 Nisan 1919'da idam edilmişti).
Mihran Damatyan adındaki bir Ermeni, Adana valilik konağına giderek "Kilikya Cumhuriyeti Hükümeti"nin geçici temsilcileri olarak göreve başladıklarını ilan etti.
Başbakan Damat Ferit'in başkanlığında, bakanlardan meydana gelen bir komisyon, bütün gün, Kuvayı Milliye'yi ezmek için alınacak tedbirleri görüştü.
İngiliz İşgal Komutanı Milne'in İngiliz Savaş Bakanlığı'na, Veliaht Abdülmecit’in Mustafa Kemal Paşa’ya yardım için Anadolu'ya kaçmak istediğini bildirdi.
(Bu rapor üzerine Abdülmecit, İngiliz polisince gözetiminde tutulmaya başlandı)
Peyamı Sabah gazetesinde Ali Kemal; Hükümet önce, Anadolu'nun henüz istilaya uğramayan yerlerini Mustafa Kemallerden, Ali Fuatlardan, o ipsiz sapsız, akılsız, fikirsiz zorbalardan, canilerden temizlemelidir.” diye yazdı.

Düzenleyen: Nevin Balta