*Yunanlı savaş artıkları esir edildi.
*Papulas, bütün takviyenin İzmir'e gönderilmesini istedi. *Rumbold, Türk Yunan savaşıyla ilgili durumu Curzon'a bildirdi: Yunan Yüksek Komiseri, 5 bin zayiat vererek çekildiklerini kabul ediyor.
*Türk zaferi şerefine bütün camiler ışıklandırıldı.
*Koçkiri kuvvetleri Refahiye'ye doğru saldırıya geçtiler. *Konya'da yayımlanan Babalık gazetesi günlük oldu. *Açıksöz gazetesi; Zaferimizin İstanbul'da ve Avrupa'da mesut akisleri. İstanbul'da zafer haberini ilk neşreden gazete 50 kuruşa kapışılmıştır. (Bu tarihte gazeteler 5 kuruştan fazla değildi) .
*Peyarnı Sabah: İsmet Paşa’yı övdü.

Düzenleyen : Nevin Balta