100 YIL ÖNCE 5 TEMMUZ 1920
*Bursa'da panik başladı.
*Açıksöz gazetesi Padişah hazretlerinin tahta çıkışı, 3. Yıldönümü kutladı.
*Denizli Milli Kurulu Başkanı Müftü Ahmet Ali Efe'ye Denizli'ye gelmesi
ve Rum erkeklerini şehirden çıkarması için haber gönderdi.
*Sökeli Ali Efe'nin 6/7 gecesi Rum erkeklerini sevkelerken öldürülmesi üzerine Denizli'ye gelen Demirci Mehmet Efe Zeybekler şehri yağmaladılar.
Meclis'in gizli oturumunda orduyu iyileştirmek ve kaçak olaylarını önlemek için çareler tartışıldı.
Kuvayı Milliye'nin ordu düzenine sokulması gibi konular üzerinde duruldu.
*Hükümeti Doğu Trakya'yı işgale karar verdi.
*Bir Türk birliği, Doğubeyazıt'tan Nahcivan'a geldi.
*Fransızlar Birecik'i boşalttılar (Ünler: 65).
* Tokat Mebusu Nazım Bey, Eskişehir'den Mustafa Kemal Paşa’ya çektiği telgrafta, birçok subayın İstanbul'dan kaçarak Eskişehir'e geldiğini, bunların Ankara'da görev almak istedcciklerini haber verdi.
*Alemdar gazetesi; Kuvayı Gayri Milliye' dedi.

 

Düzenleyen : Nevin Balta