*İngiltere'nin İzmir Başkonsolosu Sir H. Lamb, Curzon'a gönderdiği telde, Anadolu'daki Yunan ordusunun 160 000 kişi olduğunu, bunun 15 bin artırılacağını, Kemalistlerin ise Yunan Cephesi'nde 100.000 asker bulundurduğunu bildirdi.
*İngiliz Akdeniz Filosu Başkumandanlığı'nın Donanma Bakanlığı'na gönderdiği yazıya göre, İnönü başarısından cesaret alan Kemalistler, İskenderun ve Halep bölgesi üzerinde Türkiye'nin haklı olduğunu General Gouraud'a bildirdiler.
*İngilizler, Anadolu'daki tutsakları serbest bıraktırmak için Hind Müslümanlarının ileri gelenlerinden Ağa Han'ı devreye soktu.

Düzenleyen : Nevin Balta