* Dışişleri Bakanı Lord Curzon United Wards Clup'ta konuşmasında: "Türkiye, Türklerle meskûn olan yerlerde kuvvetli bir hükümet tesis etmek için lazım gelen kuvvet ve zindeliğe maliktir.Türkiye  ile dostluk isteriz."


* Bakanlar Kurulu'nun yetki ve görevine ilişkin yasa önerisi, Büyük Millet Meclisi'ni okundu ve görüşülmesine başlandı.


   * Tercümanı Hakikat : İki taraf askeri hazırlanıyor.


* Hâkimiyet-i Milliye gazetesi : Fransa'dan gelen dostluk sesleri.


* İleri gazetesi : İtalya Hükümeti ile itilafımızın  arifesindeyiz. 


DÜZENLEYEN : NEVİN BALTA