Birinci Dünya Savaşı sonunda Osmanlı Devlet'nin 30 Ekim 1918'de imzaladığı Mondros Mütarekesi ile Anadolu'nun birçok bölgesi İtilaf Devletleri tarafından işgal edilmiş, orduları dağıtılmış, silahları ellerinden alınmıştı. İstanbul'da İtilaf Devletleri'nin işgal donanmaları 13 Kasım 1918'den beri Saray çevresinde demir atmıştı. Tümgeneral Mustafa Kemal Paşa 9. Ordu Müfettişi olarak 16 Mayıs 1919 tarihinde Bandırma Vapuru ile Samsuna'a hareket etti. Millî Mücadeleyi Anadolu'da başlatan Mustafa Kemal Paşa, ülkenin içinde bulunduğu kötö koşulları Nutuk'ta şöyle ifade eder :

"...Bu durum karşısında bir tek karar vardı. O da Millî Hakimiyete dayanan, kayıtsız, şartsız, bağımsız yeni bir Türk devleti kurmak! İşte daha İdtanbul'dan çıkmadan önce düşündüğümüz ve Samsun'da Anadolu topraklarına ayak basar basmaz uygulamasına başladığımız karar, bu karar olmuştur."
Atatürk'e göre Millî Egemenlik, devletn ve milletin geleceğini etkileyen ve hakim olması gereken bir değerdir. Çünkü Millî Egemenlik, adaletin, eşitliğin, hürriyetin dayanağı ve milletin namusu, haysiyeti, şerefidir. Bu sebeple Atatürk Millî Egemenlik ilkesini devletin temel unsurlarından birisi haline getirmeye çalışmıştır.
Millî Egemenlik esası üzerine kurulacak olan Türkiye Cumhuriyeti, bağımsız, siyasî, sosyal ve ekonomik iradeye dayanan bir devlet ve toplum yapısı üzerine inşa edilmiştir.

Büyük Önder Ataturk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'a ayak bastığı bu tarih, Samsun'dan tüm Anadolu'ya dalga dalga yayılan Türk Millî Mücadelesi'nin ateşinin yakıldığı, Türk Milletinin Yüce Başkomutan'ın etrafında kenetlendiği ve "Ya istiklal ya ölüm!" parolasını ile Kurtuluş Savaşı'nın kutlu mücadelesinin başlatıldığı, bağımsızlık iradesinin tüm yurtta hakim olduğu, kadınıyla, erkeğiyle Anadolu insanının düşmanı yurttan kovana kadar kahramanlık destanını yazmaya başladığı tarihtir.
19 Mayıs tarihinin 20 Haziran 1938'de Millî Bayram olarak kabulü ile geleceğinizin teminatı Türk Gençliğine armağan edilmiştir.

Kuruluş Savaşı'nın başlandığı 19 Mayıs 1919'un 103. Yıldönümünde Cumhuriyet'imizin Kurucusu Buyik Önder Atatürk'ü, silah arkadaşlarını ve bu vatan için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet, minnet, ve saygıyla anıyor, bütün vatandaşlarımızın ve gençlerimizin bayramını kutluyorum. Türkiye Cumhurite'ti ilelebet varolsun diyorum.

DYP Genel Başkanı
Av. Çetin ÖZAÇIKGÖZ