Memur-Sen’e bağlı Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yusuf Yazgan tarafından yapılan açıklamaya göre, “COVlD-19 salgınının ülkemizde yayılımının en aza indirilmesi ve bu salgınla mücadelenin etkili bir şekilde yapılması amacıyla, Cumhurbaşkanlığı Genelgeleri doğrultusunda kamu kurum ve kuruluşlarınca çok sayıda tedbir alınmış olup, bu tedbirler kapsamında sağlık engeli nedeniyle çalışamayan personelin iş yükü çalışmaya devam eden kamu görevlilerinin omuzlarına kalmıştır” dedi.

Covid-19 salgını sebebiyle yıllık izinlerini kullanamayan kamu çalışanlarının 2020 yılından kalan izinlerinin 01 Ocak 2021 tarihi itibariyle iptal edilmemesi ve gerekli düzenlemelerin yapılması gerektiğini ifade eden Yazgan “ Hizmet süresi, bir yıldan on yıla kadar olan personele yirmi gün, on yıldan fazla olanlara otuz gün ücretli yıllık izin verileceği düzenlemesine yer verilmiş ve sözleşmeli personelin, ait olduğu takvim yılı içinde kendi rızası ile kullanmadığı yıllık izinlerin izleyen yıla devredilemeyeceği kuralı getirilmiştir.

Gelinen nokta itibariyle sözleşmeli personelin kendi rızaları dışında yıllık izinlerini kullanamadıkları ortadadır. Ancak bu süreç uzun ve yorucu çalışma süreleri, ağır iş yükü altındaki sözleşmeli personeli ödüllendirmek yerine,  anayasal hak olan dinlenme hakkını elinden alınmaktadır” ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı tarafından Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’da değişiklik yapılması gerektiğini vurgulayan Genel Başkan Yazgan, “657 sayılı Kanunun 4/B maddesine göre istihdam edilen sözleşmeli personelin COVID-19 pandemisi nedeniyle iradeleri dışında kullandırılmayan yıllık izinlerinin, bir sonraki yılda kullanılmasın istiyoruz. Bu talep gecesini gündüzüne katarak çalışan kamu görevlilerinin en doğal hakkıdır, talebimizin gerçekleşmesi için takipçisi olacağız” dedi.