Alevi Değerleri Derneği Başkanı Ecz. Zülfikar Çiftçi yaptığı yazılı açıklamada şunları söyledi. "Dilini yitiren toplumlar öz benliklerini yitirir. Dil  toplumun hafızasıdır, atasözlerini ,şarkıları ninnileri ,masalları, hikayeleri, tarihi gibi tüm kültür öğelerini barındırır. Dilini kaybeden kişi veya toplum bunları kaybeder, dönüşür, başkalaşır. Anadilimizin çocuklarımıza öğretilmesi  konusunda  seçmeli ders olarak  Arapça'nın seçilmesi  toplumumuz için güzel bir fırsattır.  Velilerimizin  bu fırsatı değerlendirme konusunda duyarlı olmalarını diliyoruz.  Okullarımızın   müdür ve idarecilerinin de bu konuda gereken hassasiyeti göstermelerini bekliyoruz. Arapça dersi verecek öğretmen azlığı veya yokluğu gerekçesiyle  bu konudaki  istemlerin  dönüştürülmemesi, aksine özendirilerek  Milli Eğitim Müdürlüklerine  bu konuda çözüm için  diretilmesi, devletin tanıdığı hakkın kazanımını sağlayacaktır.  Darbe dönemlerindeki  baskı  ve korku ikliminin yarattığı travmalar bizi Arapçadan uzaklaştırmış olsa da bunları artık geride bırakmalıyız.     Özellikle 12  Eylül  darbesinden sonra resmi dairelerde ve okullarda Arapça konuşmanın yasaklanması neticesinde sorun yaşanmaması için insanlarımızın  Türkçeye yönelmesi süreç içinde anadilimizden uzaklaşmayı bereberinde getirmiştir. Bunun aşılması zamanı  çoktan gelmiştir.Bizler  Arabız ,   Aleviyiz. Her toplumun kendi aidiyetleriyle övünme ve onları ideme ettirme  hakkı olduğu gibi  bizim de bu  aidiyetlerimiz  övünç vesilemizdir ve dil ile inancımızı yeni nesillerimize taşımak hususunda gereken hassasiyeti göstermek ebeveynlerimizin çocuklarına olan yükümlülüklerindendir .