Diyanet İşleri Başkanlığı’nda yeni ihdas edilen Hafızlık Eğitimi Daire Başkanlığı için emeği geçenleri kutlayan ve Daire Başkanı Rıfat Börekçi ve Eğitim Merkezi Müdürü kurra hafız İbrahim Yılmaz nezdinde ilgili birim çalışanlarına başarı dileyen Türüt, sendika olarak hafızlık eğitimine önem verdiklerini ve bugüne kadar hafızlık eğitimi alan öğrencilerin sorunları başta olmak üzere, hafızlık eğitimi alarak mezun olanların Diyanet İşleri Başkanlığı’nda işe yerleştirilmelerine kadar pek çok önemli konuyu gündeme getirdiklerini, ilgili kurum ve kuruluşlara yazarak konuya dikkat çektiklerini belirterek, hafızlık konusundaki ısrarlı takiplerinin karşılık bulmasının önemli olduğunu, bazı kesimlerce küçümsenen hafızlığın artık resmen kurumsallaşmaya başladığına dikkat çekerek şunları söyledi:

“Hafızlık Eğitimi Daire Başkanlığı’nın kurulmasını önemsiyoruz. Kurulan Daire Başkanlığı hafızlığın mesleki olarak daha da iyileşmesini sağlayacaktır.  Hafızlık konusunda atılması gereken daha çok önemli adımlar var. Ancak kurulan yeni birimle bunun ilk adımı atılmış oldu.Hafızlık eğitiminde taleplerimizin yolu açıldı. Hafızlık eğitiminin daha etkin ve verimli bir hale getirilmesi ve eğitimde kalitesinin yükseltilmesi açısından yeni bir anlayış ve uygulamanın başladığını söylemek mümkün.

Ülkemizde her yıl çok sayıda hafız yetişmekte ve diploma alarak mezun olmaktadırlar. Aldıkları eğitimin kalitesi öğrencinin merakı, heyecanı ve azmiyle ilgili olduğu kadar, öğreticinin kalitesi, eğitim ve öğretimin verildiği fiziki mekânla da yakından ilgilidir. Hafızlık eğitimi alan öğrencilerimiz zeki, öğreticilerimiz mesleğinde tecrübeli ve bilgili, ancak eğitimin verildiği mekânlar yetersizdir. Daha önce de ifade ettiğimiz gibi küçük yerleşim yerleri yerine, merkezi konumda bulunan, fiziki açıdan her türlü donanıma sahip olan, eğitimin gerektirdiği kaliteyi ve hizmeti sağlayacak konumda bulunan fiziki binalarda eğitim verilmesi sağlanmalıdır. Ayrıca hafızların mezun olduktan sonra Diyanet’te işe başlamaları da önemlidir. Bu çerçevede değerlendirdiğimiz zaman Diyanet İşleri Başkanlığı’nda Hafızlık Eğitimi Daire Başkanlığı’nın, hafızlık eğitimi ile iş probleminin çözüme kavuşturulmasında önemli bir katkısı olacağını düşünüyoruz.

Hafızlık eğitimi küçümsenmemelidir, çünküKur’an-ı Kerim ezberi zordur. Peygamber Efendimiz döneminde Kur’an-ın kayıt altına alınması sorunu vardı. Kur’an-ın unutulmaması ve muhafaza edilmesi için ezber tek çözüm yoluydu. Günümüzün teknolojik imkânlarıyla bu sorunlar aşılmış, artık Kur’an ezberinin teşvik edilmesi ve faziletinin nazarı dikkate alınması amacıyla Müslümanların ortak ulvi duygularının gereği olarak hafızlığa yöneliş artmıştır. Aileler çocuklarının hafız olarak yetişmelerini istiyor ve ülkemiz de her yıl çok sayıda hafızın yetiştiği gözlemleniyor. Toplum gözünde önemli olan ve kutsal bir görev olarak algılanan ve büyük önem ve değer verilen hafızlık derecesini elde edebilmenin hazzını yaşıyoruz.

Hafızlığa atfedilen önem ve değer, hafızlık eğitimi, mezuniyet sonrası ortaya çıkan sorunlar birlikte ele alındığında, hafızlık eğitiminin keyfiyetle yürütülemeyeceği açıktır. Dolayısıyla hafızlık eğitiminin kalitesinde ve dünyada ülkemizi temsil edecek hafızların yetişmesinde sorunların çözümü ve bu eğitimin kurumsallaşması önemlidir. Kurumsallaşma bu eğitimi alanlara geniş imkânlar sunacaktır. Mesleki formasyon açısından da son derece önemli katkısı olacaktır. Hafızların problemleri gün geçtikçe artmaktadır. Dolayısıyla Diyanet İşleri Başkanlığı’nda böyle bir birimin kurulmuş olması bu problemlerin giderilmesinde büyük katkı sağlayacak, hizmetin kalitesini de artıracaktır. Bu vesileyle Hafızlık Eğitimi Daire Başkanlığı’nın hayırlı olmasını temenni ediyor, emeği geçenleri bir kez daha kutlarken, Daire Başkanı Rıfat Börekçi ve Eğitim Merkezi Müdürü kurra hafız İbrahim Yılmaz’ı tebrik ediyor, görevlerinde başarılar diliyorum.”