Muğlu, yaptığı açıklamada enerji kimlik belgesinin 2007 yılında yasalaşan 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanununa bağlı Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliğine göre enerjinin ve kaynaklarının etkin ve verimli kullanılmasını, israfın önlenmesini, çevrenin korunmasını sağlamak için asgari olarak binanın enerji ihtiyacı ve enerji tüketim sınıflandırması, sera gazı salınımı seviyesi, yalıtım özellikleri ve ısıtma veya soğutma sistemlerinin verimini içeren belge olduğunu söyledi.

Yeni yapılacak binaların enerji kimlik belgesi sınıfının en düşük C sınıfı olabileceğini belirten Muğlu, C sınıfından düşük belgesi olan yapıların iskân ruhsatı alamayacağını söyledi. EKB’nin yapı kullanma izin belgesinin ayrılmaz bir parçası olduğunu söyleyen İmbat Muğlu: “EKB almamanın idari yaptırımları vardır. Enerji Kimlik Belgesi olmayan binaların 1 Ocak 2020’den sonra alım, satım, kiralama gibi resmi işlemleri yapılamayacaktır. Bu tarihe kadar PTT’lerden EKB başvurusu yapabilir ve EKB idari yaptırımlarından tapu ile ilgili olanı çözüme kavuşturabilirsiniz. Artık her bir PTT şubesi başvuru ve yaptırım çözüm noktasıdır.” dedi.