Atasü'yle kitaba, aydınlanmaya, kadınlara dair konuşuldu. Atasü, "Baharat Ülkesi'nin Hazin Tarihi"nde bize tanıdık gelen hayali bir ülkenin kuruluş ve çözülüş süreçlerini, modernleşme çabalarının başından neler geçtiğini, nelerle sekteye uğratıldığını ve nasıl tasfiye edildiğini anlatıyordu.

Kitapta geçen “dullar evi” olgusunun bir gerçek olduğunu belirten  yazar Hindistan bir İngiliz sömürgesiyken, kadınların yakılması yasaklandığını, bu kez de dul kadınların parasız pulsuz terk edildikleri ‘’dul evleri’’nin oluştuğunu belirtti. Kitapta değinilen dul evinden kaçan bir kadının yanındaki küçük bir çocuk ile simgelenen Sabiha Gökçen’in öyküsü olduğunu ifade etti.

Edebiyat Topluluğu üyelerinden Tülay Korkmaz’ın  sunumu ile yazar ve roman hakkında bilgiler verildi. Yazarın kullandığı anlatım tekniği, romanın geçtiği dönem, roman kahramanları gibi konularda katılımcılar bilgilendirildi. Sunum ile birlikte katılımcılar da yazar ve kitapla ilgili görüşlerini paylaştılar.

Söyleşinin sonunda Sinan Kayalıgil Erendiz Atasü’ye teşekkür belgesi verdi ve israfı önlemenin simgesi olarak derneğin hazırladığı bez torbayı hediye etti,