1 Nisan 2021-30 Haziran 2022 tarihleri arasında sürdürülen Genç Ustalar Projesi başarıyla tamamlandı. Projede Anadolu Meslek Lisesi öğrencileri ahşap sanatlarıyla tanıştı, ahşabı işlemesini ve ahşabın hikayesini öğrendiler; kendi ürettikleri ahşap oyma ve kündekari işleriyle uluslararası sergilere katılarak seslerini duyurdular. Genç Ustalar geleneksel ahşap işçiliğini geleceğe taşımaya hazırlar.

Ortak Kültür Mirası Türkiye ve AB arasında Koruma ve Diyalog-II (CCH-II) Hibe Programı kapsamında finanse edilen “Genç Ustalar-Ahşap Mirasın Korunmasında Geleneksel Dokunuş: Usta Eller-Genç Beyinler İşbirliği Projesi” Türkiye’den İstanbul Zincirlikuyu İnşaat Teknik ve Yapı Meslek Lisesi Mezunları ve Mensupları Derneği ve İstanbul Üniversitesi, Yunanistan’dan Avrupa Bizans ve Bizans Sonrası Anıtlar Merkezi ortaklığında sürdürüldü. Proje eğitimleri Zincirlikuyu İSOV Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin katılımıyla gerçekleşti.

Genç Ustalar Projesi’nde, geleneksel ahşap oyma ve kündekâri sanatlarının babadan-oğula, ustadan çırağa yüzyıllar boyunca aktarılması örnek alınarak; bu aktarımın ustalardan-meslek lisesi öğrencilerine yansıtılması ve okullarda devam etmesi bir çözüm önerisi olarak sunulmaktadır. Projede, 25 Anadolu Meslek Lisesi öğrencisi usta atölyelerinde 100 saatlik ahşap işleme uygulaması yapmış; ahşap yapım teknikleri ve korunması konusunda seminerlere katılmışlardır. İstanbul, Bursa, Selanik, Kavala, Dedeağaç şehirlerinde yapılan teknik geziler sırasında pek çok tarihi bina, eser, farklı kent dokuları ve kültürleri tanımış ve öğrenmişlerdir. Lise dönemlerinde iki uluslararası sergide eserleri sergilenmiş, üç uluslararası çalıştayda performans göstermiş; unutulmayacak deneyimler kazanmışlardır. Proje faaliyetleri sırasında pek çok kişi, kurum ve sektör ile irtibata geçilmiş, konu ile ilgili fikir alışverişleri yapılmış ve imkânlar değerlendirilmiştir. Projenin diğer önemli çıktısı dostluk ve kardeşlik olmuştur. Türk ve Yunan ustalar, Kalambaka Meslek Yüksekokulu ve Zincirlikuyu ISOV Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin öğrencileri ve öğretmenleri ile proje ortakları arasında sıkı dostluklar kurulmuş ve gelecekte sürecek bağlar oluşturulmuştur.

Genç Ustalar Projesini https://www.instagram.com/?hl=tr gencustalarprojesi instagram hesabından ve

https://youngmastersproject.com/ proje web sitesinden takip edebilirsiniz.