Muhammet Aydın’ ın  English In Street (İngilizce Sokakta) projesi 25.11.2018’de Muhammet Aydın’ın , İngilizce neden öğrenemiyoruz sorusundan yola çıkarak İngilizce neden öğretemiyoruz, neden konuşturamıyoruz sorularından yola çıkarak yazdığı, Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programı’nda belirlenen ve Bakanlığın Ortaöğretim Yabancı Dil Müfredatında yer verilen kazanımlarını baz alarak hazırlamış olduğu projedir.

Ünye’den tüm dünyaya yayılan uluslararası bir dil hareketi rüyasıyla yola çıkılan projeyle öğrencilere dil becerileri kazandırma konusunda bir çığır açmak, öğrencilerin 21.yy becerilerine sahip olmalarını sağlamak, Ulusal ve Uluslararası anlamda okullar arası takım ruhunu ve işbirliğini pekiştirmek amaçlanmıştır.

2023 Eğitim vizyonunda belirtilen Yabancı Dil Eğitimi hususunda yapılacak olan çalışmalara da projenin EBA içerik havuzunda yayımlanan tüm ürünlerinin özgün bir kaynak olması da planlanmaktadır. Bu bağlamda her ay gerçekleştirilen uygulamalı etkinliklerle Milli Eğitim Bakanlığının Yabancı Dil Vizyon hedeflerinden birisi olarak gösterdiği TRT ile yapılacak olan iş birliğine de katkı sağlayacağı düşünülmektedir.

English In Street projesi kuruluş felsefesi ve bol içerikli uygulamalarıyla yediden yetmişe tüm eğitim camiasının gönlünü fethetmiştir. Projenin çıkış noktasının toplumda kendilerine ön yargıyla bakılan meslek lisesinin olması ve bu öğrenci grubunun olağanüstü performanslarıyla herkesin hayranlıkla takip etmeye başladığı bir öğrenci grubu olarak ön plana çıkması ulusal ve uluslararası basının da dikkatini çekmiş ve defalarca bu öğrenci grubunun  başarı hikayeleri bültenlere taşınmış ve bir proje sayesinde meslek lisesi öğrencilerine karşı oluşturulmuş önyargıların kırılabileceği inancı aşılanmıştır.

English In Street projesiyle birlikte Avrupa’da ve ülkemizde yedi bölgede okulların koridorlarında, bahçelerinde öğrenciler el becerileri ile hayal güçlerini birleştirerek yabancı bir ülkeye gidildiğinde içlerinde; ‘’Havaalanı, Kafe, Otel, Banka, Kütüphane, Sinema, Hediyelik Eşya Dükkanı, Hastane, Postane, Taksi Durağı, Turizm Danışma Bürosu, Büfe, Lunapark vb. gibi hayati önem taşıyan ortamları gerçeklerine birebir benzer olarak tasarlamış ve proje ışığında beş ülkede 62 okulda öğrencilerin kendilerini yurt dışında yabancı bir şehirdeymiş gibi hissedebilecekleri ortamlar okul ortamlarına entegre edilmiştir.

Okul koridorlarında tasarlanan sokaklarda öğrencilerin ders dışı vakitlerde de İngilizce konuşmaları sağlanmış, projeyle birlikte öğrenmeler dört duvarla sınırlanmayıp okulların her köşesi gönüllü öğrenme merkezlerine dönüştürülmüştür.

 İngilizce gramer bazlı öğretim sınırlamasından kurtarılmış ve öğrencilerin kendi tasarımları olan sokaklarda dramalar yoluyla eğlenirken öğrendiği öğrenirken mutlu olduğu bir etkinliğe dönüştürülmüş, ortak okullar arasında gerçekleştirilen canlı webinar görüşmelerinde yurt dışındaki öğrenciler ile İngilizce pratik yapma imkanları sağlanmıştır. Projenin bir diğer ayağı olan değerler eğitimi kapsamında sene başında Ortaöğretim Değerler Eğitimi müfredatı baz alınarak içeriğe dahil edilen değerlerden Sevgi, Dostluk ve Hoşgörü değerleri uluslararası anlamda okul koridorlarında web2.0 araçlarıyla hazırlanmış görsellerle kutlanmış ve bu görsellere ilaveten her bir değere ait filmler belirlenerek öğrencilere izletilmiş ve ardından öğrencilerin filmleri projenin twinspace sayfasında İngilizce olarak yorumlamalarına, tartışmalarına olanak verilmiştir.

William Shakespeare’in soneleri ,  Lord Byron’ın şiirleri proje öğrencileri tarafından öyküleştirilerek seslendirilmiş ve bu şiirlerin çekimleri doğada yapılmış böylelikle öğrenmeler doğaya da taşınarak bilişsel, duygusal, dilsel ve ruhsal gelişim açısından pek çok olumlu etkisi olduğu bilinen doğada öğrenme etkinlikleri doğayla şiirler vasıtasıyla bağ kurularak gerçekleştirilmiştir.

Bir Meslek Lisesi öğrenci profilinin İngiliz aksanı ile Shakespeare’den soneler okuyabildiği bir eğitim modeli haline dönüşen proje Türkiye’de yabancı dil üzerine eğitim veren lisans programlarının da dikkatini çekmiştir.

Tüm faaliyetlerde kurucu okul olan Ünye Mehmet Necati Vidinli MTAL öğrencilerinin projeye adanmışlıkları, İngilizce olarak gösterdikleri üstün performansları, proje bünyesinde okul için tasarladıkları ve ziyaret eden herkesi kendini Harikalar Diyarında hissettiren Yabancı Dil Tasarım ve Beceri Atölyeleri projeyi ilham alınan bir vizyon projesine dönüştürmüştür.

Proje ekibi olarak Ünye MNV MTAL proje ekibi 30/04/2019'da Ordu Üniversitesi , Ordu İl Milli Eğitim Müdürlüğü, AR-GE Birimi e-Twinning İl Koordinatörlüğü işbirliğinde Bakanlığımız 2023 Eğitim Vizyonu ışığında, e-Twinning il koordinatörü Burçak Özyurt Çankırılı tarafından yıl boyu projelerin çalışmalarının sergilenip çalışmaların yaygınlaştırılması amacıyla organize edilen e-Twinning Proje Sergisine katılım sağlanarak Ordu Üniversitesi Eğitim Fakültesi son sınıf öğrencilerine de proje koordinatörü Muhammet AYDIN tarafından da konferans verilmiştir.23 Mayıs 2019’da Ünye Sanayi Ve Ticaret Odasındaki Ünye Galasına, projenin İzmir ayağından ortağı Balçova Anadolu Lisesi öğrencileri koordinatör öğretmen Ebru BAŞARAN ile Şehitkamil Belediyesi Anadolu Lisesi öğrencileri ile koordinatör öğretmeni Şakir ADIGÜZEL de katılarak ortaklar arasında muhteşem bir iş birliği de sağlanmıştır.

Ortak şarkı etkinlikleri, e-book, ortak okul proje dönüt videoları ve sokak faaliyetleri gibi ortak ürünlerini de tamamlayan, okullardan kaçıran değil, okullara kaçıran felsefesini yaşatarak hayata geçiren English In Street projesinin kurucusu Muhammet AYDIN tarafından projenin kalite etiketine başvurusu da yapılmış ve yılın en kaliteli projelerine verilen Ulusal Kalite Etiketi ödüllerini alarak başarılarına başarı katmıştır.

İtalya’da ulusal basında yer verilen ve Avrupa’da da yabancı dil eğitimine getirdiği özgün ve yaratıcı eğitim metodolojisiyle dikkatleri üzerine çeken English In Street projesi Avrupa’nın en kaliteli projelerine layık görülen Avrupa Kalite Etiketlerini de toplayarak başarısını uluslararası alanda tescillemiştir.

2020 yılında, Antalya’da 10.su gerçekleştirilen  ve sene içinde en başarılı 200 öğretmenin ve projelerinin davet edildiği eTwinning Ulusal Konferansına da davet edilen proje kurucusu Muhammet AYDIN Endüstri Meslek Liseleri’ne dair geliştirilen önyargıları her aşaması emek ve başarılarla taçlanmış bu olağanüstü vizyon projesiyle tamamen yok etmeyi hedeflemiştir.

Proje Avrupa’da da 2020 yılında İyi örnek seçilmiş, ödüllü İngiliz Yazar Tom Palmer tarafından ödüllendirilmiştir. Sabancı Vakfı ve Eğitim Reformu Girişimi’nin yılın en fark yaratan öğretmenleri ve projeleri için düzenlediği ve Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Ziya SELÇUK’un da katıldığı, 2020, 17. Eğitimde İyi Örnekler Konferansında proje İyi Örnek olarak seçilmiş ve proje sahibi Muhammet AYDIN tarafından projenin İyi Örnek sunumu yapılmıştır. Proje ayrıca 2019 yılı MEB Strateji Geliştirme Bakanlığı tarafından hazırlanan Yılın İyi Örnek seçkisinde Karadeniz’den  seçilebilmiş tek iyi örnek okul projesi olma özelliğini de taşımaktadır.

MEB ayrıca projeyi tüm Türkiye’de yaygınlaştırmak adına Okul Gelişim Modeli kapsamında Eba İçerik Havuzuna  dahil etmeyi planlamış ve bu kapsamda çalışmalara başlanmıştır.

Muhammet AYDIN, projeyle ilgili şu ifadeleri kullandı;  ‘’English In Street’in kurucusu olarak 15 yıllık öğretmenlik ve öncesindeki öğrencilik hayatımdaki tecrübeleri birleştirdim ve bir vizyon projesi yazmanın ve tüm Türkiye’de uygulanan bir model oluşturmanın hayalini kurdum. Bir öğrenci neden okulu sevmez, neden okuldan kaçmak ister sorularını düşünerek okuldan kaçan değil okullara kaçan öğrenci profilinin hayalini kurdum. Öyle bir proje yazmalıydım ki, öğrenciler yabancı dili korkmadan, özgürce konuşabilsinler ve her sabah aynı hevesle okula kaçmak isteyebilsinler! Türkiye’den yedi bölgeden değerli ortak okullarımızla birlikte bu hayali gerçekleştirdi.”

Şu anda projemizin en büyük başarısı meslek lisesi öğrencilerimizin mutlu ve özgür öğrenme ortamlarına kavuşmaları, kendilerine özgüvenlerinin gelmesi, Endüstri Meslek Lisesi öğrencilerine dair önyargıların kırılması ki projemin ardındaki asıl amacım bu harika çocukların gerçek potansiyellerini gösterebilmekti ve öğretmenlerimizin de okul türü ayırmaksızın her okul türünde harikalar yaratılabileceğini görmeleridir çünkü bana göre kötü öğrenciler yoktur, ihmal edilmiş öğrenciler vardır.

Proje sonucuyla birlikte öğrencilerin artık yabancı dili rahatlıkla kullanabileceğini belirten Aydın sözlerini şu ifadelerle sürdürdü; “Çocuklar el becerileriyle hayal güçlerini birleştirerek  okulumuzu tüm Türkiye’de marka okul haline getirmişlerdir. Okulumuza sanal olarak 100 eğitim kurumu, fiziken ise 20 ortaöğretim kurumu, 30 ortaokul, 20 ilkokul, 10 üniversite ve çok çeşitli sivil toplum kuruluşları ziyaretlerde bulunmuş,  insanı adeta bir masal diyarının içinde hissettiren Yabancı Dil Şehrimizde yabancı dil uygulamalarımıza tanıklık ederek, bir meslek lisesinden Avrupa’ya yayılan bu dil sevdasını yaygınlaştırmak için proje ekibimizle irtibat haline geçmişlerdir”

Aydın, proje içeriği MEB tarafından EBA eğitim portalı üzerinden paylaşılarak TRT işbirliği içinde animasyon, drama, kısa film ürünlerine de öğrencilerimizin üstün performanslarıyla katkı sağlayacağına inandığını belirterek sözlerini sonlandırdı.

Öğrencilerimizin kendilerini ifade edebildikleri, diledikleri karakterlere bürünüp eğlenerek öğrendikleri  ve İngilizce konuşmaktan korkmadıkları bir eğitim ortamı hayal değil artık,; yediden yetmişe herkesin gönlünü fethetmiş bir proje. English In Street projesi.’’