"Göçmen Kadınların Sağlığının Geliştirilmesi” Projesi, Avustralya Büyükelçiliği Doğrudan Yardım Programı (DAP) Kapsamında Hibe Almaya Hak Kazandı

Samsun Sağlık İl Müdürlüğü Ar-Ge birimi tarafından hazırlanan “Göçmen Kadınların Sağlığının Geliştirilmesi” projesi, Avustralya Büyükelçiliği Doğrudan Yardım Programı (DAP) kapsamında hibe almaya hak kazandı.

Projenin yürürlüğe girmesine dair imza töreni Sağlık İl Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Ali Oruç, OMÜ Sağlık Bilimleri Hemşirelik Bölümü Öğretim Üyesi Prof.Dr. İlknur Aydın Avcı ve Sağlık İl Müdürlüy ARGE Birimi Proje Koordinatörlerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Avusturalya Büyükelçiliği'nin 9720 Avusturya Doları destek sağlayacağı proje kapsamında, Sağlık Bakanlığının “Sağlıklı hayat tarzının benimsendiği, herkesin sağlık hakkına kolaylıkla ve yüksek hizmet kalitesiyle eriştiği bir Türkiye” vizyonu doğrultusunda Samsun İlinde yaşayan göçmen kadınların sağlık hizmetlerine erişiminin desteklenmesi hedefleniyor.