Aydın, “Son yılların teknolojisindeki gelişmelerin hızlılığı, özellikle internet kullanımı sayesinde ve internetin yönlendirmesiyle, yaşama şekillerini kökten değiştirmekte ve şekillendirmektedir. Buna bağlı olarak, yabancı dil öğreniminde de beklenenden fazla değişiklik ve fırsatlar mevcut olmuştur. Her ne kadar öncesinde yabancı dil öğrenme teknikleri ile ilgili birçok çalışma yapıldı ise de yeni teknolojiler tümünü rafa kaldırmamış, bazılarının teknoloji ile birlikte şekillenmesini de sağlamıştır. Teknolojinin İngilizce öğretimi için kullanılması, öğrencilerin öğrenme biçimini ciddi bir biçimde etkilemekte ve değiştirmekte olduğu için, İngilizce öğretmenlerinin teknolojik yeterliliklerini artırmak gerekliliği de ayrı bir çalışma konusu olarak gözükmektedir” dedi.

Türkiye’ deki ingilizce öğrenimiyle alakalı çalışmaların dışında bazı döküman analizlerin de gerektiğini söyleyen Aydın, sözlerini şu ifadelerle sürdürdü;

“Yaygın pedagojik teorilere göre, öğrenciler teknolojinin öğrenme potansiyelini kullanarak, dil bilgi ve becerilerini daha iyi elde edebilir ve geliştirebilir oluşlarına istinaden İngilizce öğretiminde teknolojinin kullanılması, modern araçlar sisteminin bütünleşik görünümünü ve gerekli sonuçları elde ederek öğrencilere fayda sağlayan diğer bileşenlerle ilişkiyi pekiştirmektedir” dedi.

Aydın, gelecekteki araştırma alanları ve uygulama tavsiyeleri konusunda ise İngilizce aktivitelerle kullanılacak teknoloji arasında dikkatle seçim yapmak gerekliğinin de altını çizerek , öğretmenler açısından da teknolojiyi “Öğretmenlerin araçlarının ders planlama, öğrencinin performans ve dil yeterliliğini ölçmek üzere kullanılan materyallerin kombinasyonlarından oluştuğunu söylemek mümkündür. Ana dil olarak internet kullanımına dayalı olarak İngilizceyi yabancı dil olarak öğretmek üzere kaynak olarak internet, çekici bir öğrenme ortamı yaratması açısından çeşitli ilginç öğretim materyallerini sonsuz bir şekilde içeren bir teknolojik imkandır. Web tabanlı materyallerin ve etkinliklerin farklı öğretme uygulamaları olarak uygulanması ve yabancı dil olarak İngilizce öğrenmek, incelememiz gereken, öğrenci katılımı literatüründeki mevcut boşlukları ele almayı ve öğrenci katılım modellerinin teknolojiyi içerecek şekilde genişletilip genişletilmeyeceğini belirlemeyi amaçlayan bir husustur” şeklinde açıkladı.

Aydın teknolojinin gelişiminden ise şu sözlerle bahsetti: “Teknoloji bugün hayatımızda önemli bir rol oynamakla kalmamakta, artık varlığını da göz ardı etmeyecek bir olguya dönüşmektedir ve yüzyılın başından itibaren önüne geçilemez teknolojik ilerlemelerle birlikte, yabancı dil olarak İngilizcenin öğretilmesi için çok büyük fırsatları da beraberinde getirmiştir”

Editör: Cansel YILDIZ