*Batı Cephesi'nde 5. Süvari Alayı, zayıf düşman kuvvetlerine karşı bir saldın düzenledi.

Nevin Balta