*Sovyet Dışişleri Bakanı Çiçerin, Yunan ordusunun Anadolu'da yapağı zulmü
Protesto etti.


*Başkomutan Kemal Paşa, işgalcilere son darbeyi vurmak için çaba içinde olduğu bu günlerin oldukça olağanüstü koşularında, Moskova’da bulunan Dr. Nazım, Enver Paşa yararına propaganda yaptı.

 

Düzenleyen : Nevin Balta