Ana Sayfa Arama Galeri Video Yazarlar
Üyelik
Üye Girişi
Yayın/Gazete
Yayınlar
Kategoriler
Servisler
Nöbetçi Eczaneler Sayfası Nöbetçi Eczaneler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Puan Durumu
WhatsApp
Sosyal Medya
AŞK YAZARI Mustafa ÇİFCİ

KASTAMONU YÖRESİNE YERLEŞMİŞ OLAN 24 OĞUZ BOYU

Oguzboylari

Anadolu’ya İlk Türk Akınları

Oğuz – kelime kökeni olarak “Oklar” dan geldiği sanılıyor. Oymak anlamına gelen “Ok” ile, Oklar, Oğuz boyları, Oğuzlar, hepsi aynı anlama gelmektedir. Oğuz Han’ın 6 oğlu ve 24 torunu vardır bu adları ve anlamları da hep doğaüstünedir. 

Anadolu’ya yönelik ilk akınlar 4. yy. Da (MS.301-400 arasıdır.) Hunlar ve 6. yy. Da Sabirler döneminde yapılmıştır. İkinci akınlar Avrupa Hunları tarafından 378 yılında Trakya ve Kafkasya üzerinden olmuştur. Anadolu’ya yurt edinme amacıyla ilk akınlar Büyük Selçuk­lular döneminde başlamıştır. Çağrı Bey komutasındaki Türkler 1015 – 1021 yıllarında Anadolu’ya keşif amacıyla akınlar düzenlemişlerdir. Bu keşif akınları, Anadolu’nun Türkler için uygun bir yurt olacağı sonucuna ulaştırmıştır. Karahanlı ve Gazneli devletlerinin baskısı altında kalan Selçuklular, Türklere yurt bulmak amacıyla Anadolu’ya yönelmişlerdir. Selçuklular 1018 yılında Horasan ve Azerbaycan’ı geçip Anadolu’ya gelmişlerdir. Vaspuragan (Van) topraklarına girdikten sonra kuzeye yönelerek Kars yakınlarına kadar gelen Çağrı Bey burada bazı akınlar yaptıktan sonra Maveraünnehir’e geri döner, Tuğrul Bey’in ölümünden sonra yerine geçen Alp Arslan zamanında da Anadolu’ya akınlar yapılır ve 1064 yılında Azerbaycan üzerinden Doğu Anadolu’ya gelen Sultan Alp Arslan Van gölü civarındaki şehirleri ele geçirir.

Pasinler Savaşı (1048) Türklerin Bizans’la yaptığı ilk savaş ve kazandığı ilk zaferdir.

Malazgirt Savaşı (26 Ağustos 1071) Türk tarihindeki en önemli savaşlardan biri olan Malaz­girt Savaşı 26 Ağustos 1071’de Bizans ordusu karşısında Selçuklular zafer kazanmıştır.

Malazgirt savaşında kim saf değiştiren Türk boyları vardı. Bizans ordusu içerisinde paralı asker olarak görev yapan Peçenekler 1071 Malazgirt Savaşı’nda saf değiştirerek Selçuklu ordusu tarafına geçmiş ve savaşın Türkler tarafından kazanılmasında çok etkili olmuşlardır. Alparslan idaresindeki Selçuklu ordusu, Bizans İmparatoru Romen Diyojen’in birliklerini Malazgirt’te bozguna uğratmıştır. Bu büyük zaferin ardından Anadolu’nun kapıları açılmıştır. İngiliz tarihçi David Nicolle, Selçuklu ordusunda ArapFarsKürt gibi birçok Müslüman milletten askerlerin olduğunu, ancak Selçuklu ordusunun temelini ve büyük bölümünü Oğuz Türklerinin oluşturduğunu, ordunun çoğunluğunun Türkçe konuştuğunu ve diğer Müslüman unsurların orduda azınlık olduğunu belirtir. Nicolle’a göre Selçuklu ordusu için Türkmen ordusu denilmelidir.[15]

Türk soyundan gelen UzlarPeçenekler ve KıpçaklarAfşin BeyArtuk BeyKutalmışoğlu Süleyman Şah gibi Selçuklu komutanları tarafından verilen Türkçe emirlerden etkilenen bu süvari birlikleri de soydaşlarının yanına katılınca, Bizans ordusu süvari gücünün önemli bir kısmını kaybetmiştir.

Tarih olarak, 7. yüzyıl civarında Doğu Roma (Bizans) kayıtlarına göre önce Balkanlar’a yayılmışlardır. Oğuzlar, Türkiye, Azerbaycan, Türkmenistan, İran, Irak ve Balkanlar’da (Bulgaristan, Romanya, Yunanistan, Makedonya, Kosova, Sırbistan) yaşayan Türklerin atası sayılmaktadırlar.

Destanlara göre, Oğuzlar, Oğuz Han‘ın 6 oğlu ve onların 4’er oğlundan meydana gelmişlerdir. Meydana gelen bu 24 boyun ayrı adı ve unvanları vardır. Oğuz Kağan Destanı’na Göre Oğuz Boyları

24 Oğuz boyunu önce iki kolda (Bozoklar ve Üçoklar) daha sonra Oğuz Han’ın 6 oğluna ve son olarak da onların 4 oğluna ayırmaktadır. Listelerin kaynakları, Kaşgarlı Mahmud ve 14. yüzyılda yaşayan Reşideddin’e dayanmaktadır. Reşidüddin 24, Kaşgarlı Mahmut ise 22 boy saymaktadır.

Bozoklar ve Üçoklar, Bu iki ana kol arasında çıkan anlaşmazlıklar, boyların bir kısmının batıya göçmesine neden oldu, bir kısmı da Göktürk Devleti‘nin kurulması ve Ötüken‘i işgali nedeniyle batıya göçmüştür(6.yy). Kalanlar Göktürk egemenliği altına girmiştir.

 

KASTAMONU YÖRESİNE YERLEŞMİŞ OLAN 24 OĞUZ BOYU

·        KAYI

Kayı/Kastamonu-Kuzkaya

Kurtkayı (Merzuklar)

Kastamonu- Kuzkaya

Kayıköy/ Kastamonu-Daday

Aşağıkayı/ Kastamonu-Tosya

Yukarıkayı/ Kastamonu-Tosya

 

·        BAYAT – Dede Korkut’u ve birçok bilgili insanı yetiştirmiştir.

Bayat/ Kastamonu-Tosya

 

·        KARA-İVLİ / Kastamonu-Kuzyaka

·        AVŞAR

Afşar/ Kastamonu-İhsaniye (Araç)

Afşar Güney/ Kastamonu-Küre

Afşarimam/ Kastamonu-Küre

Afşar/ Kastamonu-Taşköprü

Afşar/ Zonguldak-Eflani

 

·        KARKIN / Kastamonu-Tosya

·        BAYINDIR / Kastamonu-Kuzyaka

·        ÇAVULDUR

Çavundur/ Kastamonu (Merkez)

Çavundur/ Kastamonu-Kuzyaka

 

·        ÇEBNİ

Çepni/ Kastamonu-Çatalzeytin

Çetmi/ Kastamonu-Taşköprü

Çepni/ Kastamonu-Kengiri-Tosya

Dağ-Han Oğulları

 

·        EYMÜR

Eymir/ Kastamonu(Merkez)

Deniz-Han Oğulları

 

·        YİĞDİR

Nefsiiğdir (Iğdır/ Kastamonu-Araç-İğdir

İğdir/ Kastamonu-Araç

İğdirkışla/ Kastamonu-Araç

İğdir/ Kastamonu-Küre

Başiğdir/ Zonguldak-Ereğli (Eflani)

 

·        YIVA

Aşağıyuva/ Kastamonu-Kuzyaka

 

·        KINIK

Kınık/ Kastamonu-Devrekâni

Kınık/ Kastamonu-Tosya

 

 

 ANADOLU’ YA YERLEŞMİŞ OLAN 24 OĞUZ BOYU

BOZ-OKLARIN OĞULLARI/ ÜÇ OKLAR BOYLARI

GÜN-HAN OĞULLARI

01- Kayı

02- Bayat

03- Alk evlı

04- Kara-evli

Ay_Han Oğulları

05- Yazır

06- Döger

07- Dodurga

08- Yaparlı

Yıldız-Han Oğulları

09- Avşar

10- Kızık

11- Beg-Dili

12- Karkın

ÜÇ-OKLAR

 

Gök-Han Oğulları

13- Bayındır

14- Peçenek

15- Çavuldur

16- Çebni

Dağ-Han Oğulları

17- Salur

18- Eymür

19- Ala-Yuntlı

20- Üregir

Deniz-Han Oğulları

21- Yiğdir

22- Bügdüz

23- Yıva

24- Kınık

ÖNEMLİ NOT: SMA hastası olan Miran Ali bebek için izinli bağış toplama kampanyasına desteklerinizi bekliyoruz. Az çok demeden bir çorba parasınI, bir sigara parasını valilik izinli olan hesaba gönderebilirsiniz. Gönderin ve içinizde o tatlı paylaşmanın sevincini yaşayın. Bir bebeğin sevgisinde, bir annenin dualarında olun. Bunun manevi anlamı çok büyüktür. Tüm kariyer başarıların dışında bir insanın hayatına dokunmanın farkı her zaman çok özel bir durumdur. Bu özel duyguyu yaşayın. Bir çorba, bir sigara parasından ne olur demeden insana dair bir iyilik yapın, gününüz güzelleşsin. Valilik izinli hesap No: TR880001 0019 9093 9732 7850 03- Kader Vermez – hesap adı. Bu yazımı okuyan herkesten bu günün bir paket sigara ve bir tas çorbanızı istiyorum. MİRAN yaz 6254’e de gönderebilirsiniz. Bunu esirgemeyin. Göndereceğinizden eminim. Ve hepimiz için diliyorum ki, Ey Yaratıcı Güç, Ey Sonsuz Kudret Sahibi hiç kimseyi kimseye muhtaç eyleme. Ayrıca bu bilgiyi bana ulaştıran, kıymetli gazeteci dostum, değerli ağabeyim Mekin Gani Pehlivan beye de çok teşekkür ediyor, bu vesile ile selamlarımı gönderiyorum.

Konuyla ilgili kaynaklar:

1- Dr.Tuncer Gülensoy. Türkçenin diriliş hareketi. Taşağıl A, Çelik B, Kemaloğlu İ, Aka İ, Alpargu M, Kanlıdere A. OrtaAsya Türk Tarihi. T.C. Anadolu Üniversitesi Yayın no: 2288, Açık öğretim Fakültesi Yayını (1285) 2- Togan ZV. Umumi Türk Tarihi’ne Giriş 3- Bahadırhan E. Türklerin soy ağacı. 1001 temel eser. Tercüman, Kervan Kitapcılık 4- Gökalp Z. Türk Milliyetçiliğinin temelleri. Sebil yayınevi, 1980, İstanbul 5- Karakurt D. Türk Mitoloji Ansiklopedisi Açıklamalı – Resimli Türk söylence sözlüğü, 2012, ekitap. 6- drmurataydin.com/turklerin-soy-agaci.html, 7- wordpress.com/turk-dunyasi/eski-turk-devletleri-turk-yurtlari-turk-topluluklari – 8-tr.wikipedia.org/wiki/Malazgirt_M9k=eydan_Muharebesi- (15)Malazgirt 1071,David Nicolle,Osprey Askeri Tarih dizisi,Türkiye İş Bankası Yayınları,Selçuklu Ordusu Bölümü. -Görsel internetten alınmıştır.

[Aşk Yazarı Mustafa Çifci® İstanbul, 21 Şubat 2024]

YORUMLAR

Bir yanıt yazın

YAZARLAR
TÜMÜ

SON HABERLER