benliaydin @ icloud.com

Merhaba kıymetli okurlarım; Bu hafta  Bin gönüllüden biri sen ol derneği başkanı Erdi Çiğdem Kuzucu ile yaptığım röpörtajı yayınlayacağım..

 

Erdi Çiğdem Kuzucu ; HAYIRLI OLSUN Bin gönüllüden biri sen ol derneği. Artık facebook ta bir grup değil  derneğiz!!! .

Herkese MERHABA

Dünyaya geldiğimizde bilemediğimiz o kadar çok şey vardır ki. Hayatta karşımıza nelerin çıkacağı, nelerle baş edeceğimiz ve neleri göze alabileceğimiz....Özellikle bir Kanser Tanısı aldıysanız sizi zor bir sınav beklemektedir. Kimimiz bize verilen ikinci şansı,korkarak,acıya tutunarak, umutsuzluğa kapılarak kaybeder ve savaşmaktan vazgeçeriz. Kimimiz ise bu şansı hem kendi hayatımıza  hem de başka hayatlara dokunarak cesurca savaşırız. İşte derneğimizin kaderi de oğluma Kanser teşhisi konulduğunda yazıldı.Hastanede görüp yaşadıklarımız,yaşadıkça öğrendiklerimiz beni şu an ki hedefime götürdü."Artık hiç kimse Onkoloji ve Hematoloji koridorlarında yalnız yürümeyecekti." Birilerinin bu koridorlarda yürüyenlere ses ve nefes olması ,Binlere ulaşıp kaderlerini değiştirmesi gerekiyordu. Eğer tek başıma olsam , ne bu derneği kurabilir ne de  kurma hayaline cesaret edebilirdim. İşte bu gün bu gücü siz 1000 Gönüllüden 1'İ sen ol  kurucularına borçluyum.Bu gün burada bu gücü  paylaşmak ve tüm hasta dostlarımızın yalnız olmadıklarını kanıtlamak için buradayız.

Bu derneğin kurucuları bizler gibi gözü yüksekte, asıl kurucular Onkoloji ve Hematoloji hastalarımız ve Tüm Gönüllülerimizdir.Bizi bu yolda destekleyen ve bizimle bu yolda  yürüyen herkese yürekten teşekkür ediyorum.Derneğimizi tüm  hasta Çocuklarımızın ve dostlarımızın  kendi hikayelerinin mutlu biten kahramanları olsunlar  diye  kurduk.Yalnızlığa, Sevgisizliğe, İmkansızlığa, Duyarsızlığa ve Öğrenilmiş çaresizliğe dur demek için buradayız.Bugün , boynumuza takılan zincirleri kırma,cesaret ve  1000 Gönüllüden 1'İ sen ol zamanı.  Çünkü kahramanlar kendi hikayelerini kendileri belirler ve kendileri yazarlar.Ve biz daima onların yanında olacağız.

FAALİYET ALANIMIZ ONKOLOJİ VE HEMATOLOJİ

hastalarımız  daha çok hastaya ses olmak dokunabilmek için üye kayıtlarına başladık. Sadece üyelik aidatı verenler değil,dernekte  aktif rol alabilecekler, fikir verebilecek, proje yazabilecek,  bende varım diyen,iş paylaşımında bulunabilecekler sahada yanımızda olabilecek bende varım diyen dostlara Hematoloğ, Onkoloğ, medical firmaları, Ecazacı, Aile terapistleri, psikoloğ  ve bağışçılarımıza  ihtiyacımız var. Faaliyet alanımız şu şekilde...

1) Her türlü onkolojik ve hematolojik kanserli hastaların, hastalıkları ile ilgili bilgi düzeylerini arttırmak, hastaların her türlü haklarını korumak ve kollamak, hastalara destek ve yardımlarda bulunmak, var olan en uygun tedaviye en kolay şekilde ulaşmalarını sağlamak,

2) Hastanelerin onkoloji ve hematoloji bölümlerinde tedavi gören çocuk veya yetişkin hastalara ve refakatçilerine psikolojik destek, sağlık, gıda, eğitim, giyim, barınma, kira, konut, yakacak, medikal cihaz ve malzeme, temizlik vb. konularda her türlü maddi-manevi, aynî-nakdî yardım yapmak. Hastaların sünnet, nişan, düğün, cenaze ve defin işlemlerinin masraflarına katkıda bulunmak. Hastalara veya ailelerine ayni–nakdi yardım etmek,

3) Başta   hastalar ve refakatçileri olmak üzere; toplumda yardımlaşma ve dayanışmanın tesisi ile birlikte kültürel ve sosyal birliği sağlamak ve toplumun sosyo-ekonomik düzeyinin gelişmesine katkıda bulunmak ve sosyal, kültürel hizmetler yapmak. Faaliyet alanında ulusal ve uluslararası düzeyde işbirliği zeminleri oluşturmak,

4) Hastaların ve refakatçilerinin yurt içinde moral gezileri, piknik, tiyatro, sinema, müze vb. gibi sosyal ve kültürel faaliyetlere katılması için her türlü organizasyonları yapmak, rehabilitasyon merkezleri açmak, gıda bankacılığı yapmak,

5) Yurt içindeki eğitim ve öğretim kurumlarındaki öğrencilere eğitim ve öğretim yardımı yapmak ve burs vermek, kütüphane açmak ve bu tür müesseselere her türlü ayni ve nakdi yardımda bulunmak.

6) Derneğin faaliyet alanı ile ilgili her türlü ilmi, kültürel sosyal sahalarda seminer, toplantı, açıkoturum, sempozyum, panel, konferans, ve bilimsel çalışmalar yapmak,

7) Derneğin faaliyet alanı ile ilgili yardımların kamuoyunun dikkatine sunulması için her türlü süreli-süresiz  basın-yayın faaliyetlerinde bulunmak, basın- yayın organlarında ve internet ortamında alanı ile ilgili sayfalar, köşeler; radyo ve TV istasyonları için programlar, sinema filmi, televizyon filmi, tiyatro eseri, halka yönelik video, sinevizyon, mültivizyon, ve benzeri sanat faaliyetleri ve programları hazırlamak, hazırlatmak ve yayınlatmak,

8)  Derneğin faaliyetlerini tanıtıcı mahiyette bülten, broşür, dergi, gazete çıkartmak, fuar, sergi ve festivallere katılmak, yazılı ve görsel basına reklam vermek,

9)  Derneğin faaliyet alanı ile ilgili   her türlü hizmeti sunabilmek için kooperatifler, vakıflar, iktisadi işletmeler vb. birimleri kurmak ve işletmek ve/veya sermaye şirketlerine ortak olmak,

10)  Dernek faaliyet alanı ile ilgili grup, komite ve komisyonlar oluşturmak, komisyon çalışmalarını desteklemek,

11)  Çevrenin korunması amacıyla; orman, göl, akarsu çevresi gibi doğal alanlarda bağış, kira veya satın alma yolu ile hatıra ve dernek ormanı oluşturmak,

12)  Dernek faaliyet alanı ile ilgili yurt içi çalışma ve kampanyalara katkı sağlamak amacıyla; basın açıklaması, bildiri, program, kampanya ve bir dizi etkinlik gerçekleştirmek üzere ulusal ve uluslararası düzeyde iş birliği ve yardımlaşmada bulunmak, 

13)  Yurt içi ve yurt dışında benzeri faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları ve platformlar oluşturmak, iş birliği yapmak, karşılıklı bilgi alışverişi yapmak, bu amaçla bilgi bankası ve iletişim ağı oluşturmak,

14) İlgili mevzuatlar çerçevesinde izin alarak Yönetim Kurulunun hazırlayacağı yönergelere göre bilimsel araştırmaları desteklemek ve ödüllendirmek, hizmet ödülleri vermek, araştırma merkezi ya da labaratuvar, klinik, poliklinik, hastane kurmak ve işletmek ya da bu tür kuruluşları desteklemek,

15)  Dernek, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve kuruşları İlişkilerine Dair Kanun, 5393 sayılı Belediye Kanunu ve 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu, İl Özel İdaresi ve Belediye Hizmetlerine Gönüllü Katılım Yönetmeliği hükümlerine aykırı olmayacak şekilde, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanına giren konularda ortak proje yürütmek, 

16) Milli bayramlar ve yılbaşında hasta ve refakatçilere yemek ve hediye vermek, eğlence düzenlemek.

17) Depremde ihtiyaç duyulan maddelerin depolanması ve deprem sonrası depremzedelere ulaştırılması.

Saç bağışları ile hastaları peruk yaptırıyoruz. Türkiye geneli nakil bekleyen hastalara kök hücre kampanyası. Kütüphanesi olmayan okullara kütüphaneler kuruyoruz açtığımız okullara löse mi den kaybettiğim 19 yaşındaki oğlum Erdi Berkay Gülmez'in adını veriyoruz,Hastalarla psikolog eşliğinde grup terapiste,Kurban bağışı Adak bağışı kabul ediyoruz...

Dünyanın her yerinden derneğe ulaşıp bağış ve yardımda buluna bilirsiniz, ihtiyaçlarınız için dernek çalışanları ile iletişime geçe bilirsiniz, haydi hayırlı olsun. Allah'a ısmarladık, hoşça kalın..