baskentpostasi @ gmail.com

 1 MAYIS’DA ALANDAYDIM

Ben işçiyim, 1 Mayıs, işçilerin dayanışma gösterisi olmalıdır, diye düşünerek genel olarak bir Mayıslarda alanlarda olurum, yine öyle yaptım… Alanlarda neler gördüm!!

Öncelikle ciddi bir muhalif grubun olduğunu gördüm, bu iktidardaki siyasal partiye olduğu kadar mevcut yönetim sisteminin çarpıklıklarına, eşitsizliklerine karşı muhalifleri gördüm.. Ayrıca mevcut muhalefet partilerini sallayacak yeni muhalefet partilerinin geldiğini, TKP ve TİP’i gördüm.. Ne göremedim? Sendikaları göremedim, TZOD, TESK gibi meslek ve birliklerini ve İşçi İnisiyatiflerini göremedim.. Buradan şunu çıkardım…

Demokrasi örgütlülük rejimidir, örgütler üyelerinin hakkını savunur, TZOD ülkemizde tarım üretimi yok edilirken hiç tepki gösterdiğini gördük mü? Sendikaları işçi, çalışan ücretleri hem nakdi, hem milli gelirden aldıkları pay acısından, son 5-6 yılda neredeyse  %10 kayba uğramasına rağmen alanları inleten bir sendika gördünüz mü? Yok … Yok..  Ne yazık ki göremedik, ya hiç olmazsa 1 Mayıs da TİP, Türkiye İşçi Partisi kadar katılım sağlayın.. Hiç olmazsa diyorum, TİP’in üye sayısını, bizim TürkİŞ, Disk, Hakİş’in, Memursen’in üye sayılarını dikkate alıyorum ve alanlarda beni temsil eden sendikaları göremediğim de üzülüyorum… Ülkemizin sosyal demokrat partilerinden biri Olan CHP’yi ve CHP’lileri  1 Mayıs’a daha etkin katılıma davet ediyorum…  Devam edelim bakalım gördüklerimize göremediklerimize…

Marjinal grupları gördüm, az veya çok toplumda karşılıkları var, bu devletin vatandaşları hukuk kurallarına uydukca onların dışlanmasına, şiddete maruz kalmasına karşıyım, bir kişi  vatandaşsa, vatandaşı olduğu devletin hukuk kurallarına uyuyorsa yaşam tarzlarına müdahale yanlıştır.. Bu yanlışı bazı vatandaşların yaptığına da tanık oluyoruz, bazen kamu adına, devlet adına hareket eden görevlilerinde yaptığına tanık oluyoruz… Hepimiz demokratik hukuk kurallarına baglı olduğumuzu unutmamalıyız… Her neyse konumuz işçi haklarıydı, vatandaş haklarına dönmeden işçi haklarıyla devam edelim..

Örnegin Milli gelirden ücretlilerin aldığı pay her gecen yıl daha fazla düşmeye başladı, buna birde yüksek enflasyon, alım gücünün kayıplar eklenince ücretlilerin büyük bir bölümü yoksulluk ve açlık sınırlarının altında yaşamaya başladılar… Önce buna bakalım sonra bunun nedenleri üzerinde duralım…

“Ücretlilerin milli gelirden aldığı payda yaşanan gerileme 2016’dan itibaren hızlandı. 2016’da milli gelir içinde %32 olan emek payı 6 yılda 8,3 puan gerileyerek… Emek payı  %32’den %23,7’ye düşmüş ve düşme neredeyse aynı hızla devam ediyor…

Bunun birinci nedeni hükümet politikaları, hükümet kendi sermaye grubunu yaratmak için ekonomik eşitsizlikleri görmezden geldi, sonra salgın derken eşitsizlikler arttı, ücretlileri ciddi rahatsız eder hale geldi.. Ayrıca birde işsizlik varki, onların durumu daha vahim ve bu sorunlar çözüm bekliyor… Bu ekonomik kayıpların ikinci nedeni ise sendikaların etkisiz eleman oluşlarıdır, baz sendikalar hükümet kayıgına bindiği için kendini otomatikman etkisiz eleman haline getirmişlerdir.. Muhalif sendikalar ise üye sayısı az olduğundan, ayrıca ideolojik nedenlerle ve ben yönetici olacağım hesaplarıyla oluşmuş parçalanmışlıkları da buna eklenince.. Sendikalar dolayısıyla çalışanlar ortak tepki geliştiremez, haklarını yüksek sesle dile getirerek talep edememişlerdir. Bu durum ücretlilerin üretimden, milli gelirden aldıkları payın her gecen yıl daha çok düşmesine neden olmaktadır. Çözümü nedir derseniz?

Bir işçilerin örgütlenmesinin yanı sıra, mevcut örgütlerini hukuk kuraları içinde hak arar hale getirmesidir… İki sürekli sermayeden yana olan bir iktidar degil, işçilerden yana olan sol, sosyal demokrat hükümetleri seçmek diyebilirim.. Ücretlilerimizin milli gelirden daha çok pay aldığı, çalışanlarımızın refahının arttığı zamanlarda, barış ve huzur içinde yaşamak dilegiyle… Selam ve Sevgilerimle…

Hüseyin Benek – baskentPostası.com --  3.5.2023

Kaynaklar

1* https://www.sozcu.com.tr/2023/gundem/secim-2-tura-kaliyor-7671289/?utm_source=dahafazla_haber&utm_medium=free&utm_campaign=dahafazlahaber

2* https://www.bibliomed.org/mnsfulltext/94/94-1395533018.pdf?1683003147