ramercbey @ gmail.com

Şu söylediklerimi dinleyen kazanır. Ekonomi, enflasyon hepsi bir köşede dursun. Ben size kazanacak olan takımı söyleyim:

2023 Seçimlerini partiler değil, adaylar kazanacak.

Seçimlere az kaldı. En fazla on (10) ay içinde seçim yapılacak. Pekâlâ bu seçimler için ne gibi hazırlıklar yapılıyor?

Muhâlefet cephesi hálâ bir CB adayı bile bulamadı. Fakat bu hal, iktidar partisinin gevşekliğine yol açmamalıdır.

İktidar partisi için en önemli tavsiyem, en iyi adaylarla seçime giirmeleridir. Bu adayların en iyi olması, en zenginler olmaları, en meşhurlar olmaları asla değildir. Bir orospu yahut onları pazarlayan bir pezevenk zengin, çok meşhur olabilirler ama aday yapılamaz, yapılmamalıdırlar. Hele İslâm adına konuşan bir partiden...

Halkımız, vatanımız, devletimiz için hayırlı hizmetler ve faaliyetler yapacak; bilgili, kültürlü, ahlâklı, faziletli, yüksek ve düzgün karakterli, namuslu, şerefli, haysiyetli, haramyemez kimselerin mahalle mahalle taranarak bulunmalarını tavsiye ederim.

Partizanların kendi akraba veya adamlarının tavsiyeleri değil, mahalle mahalle gerçek halkın tavsiye ettiği şahısları bulun ki kazanabilesiniz. Hem bu kazanma aynı zamanda itibarınızı da arttıracak, hakkınızda kimsecikler kötü konuşamayacaktır. Şaibeli haramzade, ahlâksız kişilerle girilen seçimler kazanılsa da kaybedilmiştir.

Bir de yemin konusu var. Kalileti hakiki münevver ve dindar insànlar vekiliniz olsun istiyorsanız önce şu Atatürk ilkelerine sadakat yeminini değiştirin. Atatürk ilkeleri evrensel değildir, tecrübe edilerek ne kadar yanlış oldukları da alenen görülmüş din dışı uygulamalardır.

Bir twitter paylaşımında ormanda bir otomobildeki maymunların fotoğrafı çekilmiş. “Maymunlar otomobili ele geçirmiş ama bir türlü aracı harekete geçiremiyorlar. Önemli olan ele geçirmek değil, yönetebilmektir” diye imalı, ironik bir not düşülmüş.

İktidarı ele geçirdiniz, 20 yıl oldu ama şu basit yemin işini bile halledemediniz. Bundan utanmalısınız.

Size gelince muhterem okur, lise diplomasına sahip her Türkiyelinin birtakım sorular sorması, bunların cevaplarını araştırması gerekiyor:

1. Osmanlı cihan devletinin ve medeniyetinin vârisi olan bu ülke nasıl oldu da bugünkü feci ve perişan duruma düştü?

2. Bizi bu hale getiren şahıslar, zümreler, ideolojiler, zihniyetler hangileridir? Ne gibi hıyanetler ve suikastler yapmışlardır?

3. Çoğunluğu teşkil eden Müslümanların ne gibi aczleri, gafletleri, yetersizlikleri olmuştur da bugünkü hale düşmüşlerdir?

4. Kurtuluş için, ne gibi reçeteler vardır? Neler yapılmalıdır?

5. Bizim gibi kötü duruma düşmüş olan, daha sonra aklını kullanıp, çalışıp çabalayarak selamete çıkan ülkeler ve toplumlar var mıdır? Onlardan ne gibi dersler alabilir, tecrübelerinden nasıl faydalanabiliriz?

Totemciliği, sapıklığın her türlüsünü artık geride bırakmalı, belki de Türkiye’nin son şansı olacak seçimlere de hakiki Müslümanlar gibi hazırlanmalıyız. Abidik kubidik işlerle kazanılan seçimden hayır gelmez.

Ahlâken ve her haliyle vasıflı, cidden adam gibi adam adaylar bulun ve hem seçimi hem sağcısı solcusu ile Âlevîsi, Sünnîsiyle tüm milletin kalbini kazanın. Son sözüm budur. 2.08.2022