m.tazeoglu @ gmail.com

Kaderin ve Nasîbin varlığına şüpheyle bakıp; mevki, makam ve nimetlerin mutlaka ve yegane birilerinin elinde olduğuna inananlar için AĞA İLE DELİ'nin hikayesi çok manidardır...


Üstelik GÜNÜN ANLAM VE ÖNEMİNE DE UYGUN BİR HİKAYEDİR... Çok da güzel anlatır; makamı mevkiyi, tevekkül ve nasibi...
AĞA'da KİM OLUYOR Kİ?


"Vaktiyle Ağanın biri, köyde büyük bir konak yaptırmış. Açılış günü tüm köyü yemeğe çağırmış. Çoluk çocuk, kadın-erkek, akıllı-deli. Deli dedik de, lafın gelişi değil, gerçekten deliyi de davet etmiş; çünkü hemen her köyde olduğu gibi o köyün de bir delisi varmış. Yemekler yenmiş. Köylüler ayrılırken Ağa, “Deliye sorun, bu konaktan ne istiyorsa alsın.” dedirtmiş adamlarına. Delinin gözü bahçede bağlı duran beyaz ata takılmış ve “Bu atı istiyorum.” demiş. O at ise Ağa’nın gözdesiymiş. “Hayır.” demiş Ağa, “Başka bir şey istesin.” Deli ısrar etmiş, illa bu beyaz at diye diretmiş. Ağa da “hayır” demiş başka bir şey dememiş.
Ziyafet bitmiş, ayrılık zamanı gelmiş. Deli, konaktan melül-mahzun bir şekilde ayrılırken işaret parmağı ile semayı gösterip bir şeyler konuşuyormuş kendi kendine. Ağa’nın dikkatini çekmiş bu hal ve “Gidin dinleyin bakalım.” demiş adamlarına. Deli sürekli şunu söylüyormuş: “Sen isteseydin verirdi, Ağa da kim oluyor ki? Sen isteseydin verirdi, Ağa da kim oluyor ki?” Ağa’ya söylemiş adamları delinin dediklerini. “Geri çağırın ve verin atı.” demiş bu defa Ağa. Deliye atı vermişler. Deli atın yuları elinde konaktan ayrılırken yine aynı şekilde işaret parmağı ile yukarıyı gösterip söylenmeye devam ediyormuş. Ağa adamlarına “Bu defa ne diyor, gidin dinleyin.” demiş. Ne diyormuş biliyor musunuz deli: “Sen istedin de verdi, Ağa da kim oluyor ki? SEN İSTEDİN DE VERDİ, AĞA DA KİM OLUYOR Kİ?


Evet dostlar!
Siz yeterki böyle inanmış olun, "O" isterse olur... Deli olun ama yalaka olmayın... Deli olun ama kimsenin önünde eğilmeyin...
İnanırsanız eğer, beklediğiniz mevki veya makamlar (eğer nasibinizde varsa) mutlaka gerçek olur... “O” isterse olmayacak şey yoktur...
çalışın çabalayın ama her şeyi gerçek sahibinden, O’ndan isteyin...
Kalın sağlıcakla...