ramercbey @ gmail.com

İslâmî kesimde büyük bir fikir kargaşası hüküm sürüyor. Eh, haliyle bu seçim yelpazesinde de kendini gösterecekti, gösterdi. Meral Akşener öncülüğündeki sinsi seküler hareketin puan kazanması bunun delilidir.

Bendeniz bu yazıyı işte bu nedenle kaleme aldım. Yoksa Ak Parti’den bir kuruşluk menfaatimin de beklentimin de olmadığını cümle âlem bilir. Zaten aklı başında biri yazıyı sonuna kadar dikkatlice okursa “tamam adam haklı” diyecektir.

Ümmet bin parçaya bölünmüş. Önüne gelen dinî konuları mıncıklıyor, kendi heva ve hevesine göre fetva ve hüküm veriyor, lâkin bizim İslâmcı Ak Parti sanki bütün bunlar olmuyormuş gibi bambaşka projeler peşinde. Şimdi olanlar oldu ve telaşa kapıldılar.

Bari şu vakitten sonra ümmeti, milletimizi kurtacak işler yapınız. Belki kurtulur gemi. Tüyo dediğim şeyleri lütfen dikkatlice mülahaza ediniz:

1) Muhabbetsiz Müslümanlık Olmaz

Muhabbetsiz İslâm olur mu? Müslüman muhabbetli insan demektir. Öncelikle iman kardeşlerine muhabbetli olacaksın sonra ehl-i dâveti ötekileştirmeyeceksin...

Müslümanlara tavrınızdan başladım... Peygamberimiz (sallallahü aleyhi ve sellem), “Birbirinizi (hakkıyla) sevmedikçe mü’min olmazsınız” buyurmuş.

Kâfirlere, zâlimlere, münafıklara, fâsık ve fâcirlere karşı pek nazik, pek güleç yüzlü, toleranslı, muhabbetli nice ezikleriniz var ki, iman kardeşlerinin bazısına karşı ateş püskürüyor, kin besliyor.

2023 Seçimlerine bu kafayla hazırlanırlarsa kesin kaybederler. Mevlânâ Celalüddin Rumî hazretleri (kadd. sırrûh) bir muhabbet eriydi. Bu yüzden onu Konya’nın Hıristiyanları ve Musevileri de sever ve sayardı.

Hadîs-i şerîf’te, “Mü’min kardeşine tebessüm etmen bile bir sadakadır” buyurulmaktadır. Mü’min kâinata, insànlığa, dünyaya, mahlûkata tebessüm ile bakan kimsedir.

Gerçek ve olgun Müslümanlar muhabbet fedaisidir, onların husumete, düşmanlığa ayıracak vakitleri yoktur. “Men lehu kinun, leyse lehu dinun=Kimin gönlünde kin varsa onun dini yoktur” buyurmuştur.

2) Müslümanlık “merhametli mücadele” metodunu getirmiştir.

Âyet-i celîlede meâlen “Onlar (mü’minler) birbirlerine karşı merhametli ve şefkatli, (harbî ve saldırgan) kâfirlere karşı şiddetlidir” buyuruluyor. Bakıyorsunuz ezik Müslüman kodamanlardan bazıları Müslümanlara karşı pek haşin, pek merhametsiz; kâfirlere karşı pek yumuşak ve nezaketli...

Allah-ü Teâlâ’nın rahmeti gazabından fazladır. Biz O’nun (c.c) kulları olan mü’minler de mü’minlere, insànlara, hayvanlara rahmetle, şefkatle, merhametle muamele etmeliyiz. Mücadelenin ilk adımı, Musâ (a.s)’a Kur’ân’da verilen emirde gizli: (Gidin de) ona yumuşak söz söyleyin. Olur ki nasihat dinler, yahut (Allahdan) korkar.” (Tâ-Hâ, 44)

3) Seçimleriniz kim olduğunuzu gösterir...

Müslümanın avamı vardır, ḥavāssı, ehassü’l- ḥavāssı vardır. Bu durum pek tabiîdir. Lâkin tabiî olmayan bir şey varsa, o da moloz, kalitesiz, derecesi düşük, seviyesi alçak bir takım Müslümanların İslâm’ın ve Ümmet’in temsilcisi yapılmasıdır.

Temsilcilik âlim, ârif, bilge, ahlâklı, faziletli, ruh asaletine sahip, nefsini kontrol altına almış, ihlás ve istikamet sahibi Müslümanların işi ve hakkıdır. Ayaklar baş olmamalıdıydı, milletvekili adaylarınızı bile nasıl da molozlardan seçtiniz? Süleyman Soylu Bey misali size “oooohhhh” diyemem ama, men dakka dukka diyebilirim.

4) İyi, kötü, güzel, çirkin...

Maalesef bazıları çirkin Müslüman imajına sahip. Asık suratlı, ağzı kin ve düşmanlıkla köpürmüş, gözlerinden husumet ateşleri fışkıran, azarlayan, kalp kıran, yakaladığını cehenneme atan (önüne geleni tekfir eden), kendini dev aynasında görüp başkalarını aşağılayan adamlar insànları ve bilhassa gençleri dinden soğuttu, partinizden kopmuşlar çok mu?

Fahr-i kâinat efendimiz (salat’u selâm olsun ona) “Din kardeşini bir günahından dolayı ayıplayan kimsenin canını Allah, o ayıbı ona da yaşatmadan almaz” buyurmuşlardı.

Hazret-i İsa aleyhisselam “Biri sağ yanağına bir tokat atarsa, ona sol yanağını uzat” buyurmuşlardı. Haçlı Seferleriyle görüldü ki, onlar bu emri çoktan unutmuşlar, cennetten para ile yer satan alçaklar olmuşlardı. Biz harbi kâfirlere, İslâm’ı yok etmeye çalışan silahlı zındıklara karşı savaşırız ancak bunlar dışındakiler ehl-i davettir, onlar bize karşı husumetle davransalar bile biz onlara Allah için yumuşak davranırız.

Kur’ân’da, “Kötülüğü iyilikle defet. Böyle yaparsan, sana düşman olan kişinin, sadık bir dost olduğunu göreceksin” meâlinde âyet vardır.

Meral abla (iman ve itikad yetersizliği yüzünden) bunu beceremese de en azından sizin hatalarınızı bire bin katarak anlatıyor, puan topluyor. Ne kadar acı bir tecelli.

Dost acı söylermiş afvınıza mağruren beyler hanımlar. Kalpler muhabbetle celb (çekme, dâvet, cezb) ve te’lіf (uzlaşma, tanışma, anlaşma, alıştırma) edilir. 

CUMANIZ MÜBAREK OLSUN. yazım çok uzun (622 kelime) oldu, özür dilerim. 24.06.2022