ilaydakaraseki00 @ gmail.com

Geçmiş şimdi olduğunda neler olur? Birlikte düşünelim. Geçmişin zihninde hüküm sürdüğü, anda yaşamayan insan sayısı oldukça fazla. Peki bunun temel nedeninde ne yatıyor? Şu anı verimli kılmamak. Geçmiş, şimdi ve gelecek zamanımız aynı denizde yelken açan birer gemi gibidir. Ancak; bu gemilerin hareket ettikleri liman, ulaştıkları istikametler dolayısıyla hizmet ettikleri amaçlar farklıdır. Bu amaçlar birbiri yerine kullanılmaya başlandığında zihnimiz sisli bir denizde bilinçsiz bir biçimde yönetilmeye başlar. Anın bilincine, derinliğine inmek adına öncelikle geçmişin üzerimizdeki olumsuz ve yorucu etkisini fark etmeli; odak noktamızı geçmişle gelecek arasında bir köprü olan şu ana çevirmeliyiz.