baskentpostasi @ gmail.com

Bir devlette 130 Siyasi parti..
Bir Din'e bağlı 300 Tarikat ve Cemaat..
Benim dediğim ve düşündüğüm doğrudur diyen kalabalıklar..
Mezardaki kişileri İdol kabul edenler..
Karar verme zamanınız gelmedi mi?

Dünyamızda gelişemeyen devletler ve toplumlara bir bakalım..
Etnik farklılıklarını öne çıkaranlar...
Çok farklı görüşleri Din ve Tarikat kabul edenler..
Gelişen bilim ve ilime karşı duranlar..
Yeni yeni partiler kurarak toplumları bölenler..
Atalarının Doktrinlerini terk edemeyenler..
İşte bu milletler hep sıkıntı içinde yaşayanlardır..

Sokakta Dinsel konu konuşanların ilk sorusu..
Nereye bağlısın,  derse  gidiyormusun..
Sokakta siyasi konu konuşanların muhabbeti..
Bizim partiden başkası bu devleti yönetemez..
Muhabbet eden Etnik grupcu iki kişi....
Bu devlet yıkılsa da hakkımızı almalıyız derdinde.
Ekonomik sıkıntı konuşan kişiler...
Bu devlet düzelmez sonucuna varmış durumda..

Çok Dinli, Çok Etnik gruplu, Eğitimi düşük toplumlar..
Hep iç savaş ve sıkıntılar içinde yaşamaktadır..
İlk insanlar bile Çok tanrılarından vazgeçtiler ki..
Tek Tanrıcılığa geldiler ve ilerlediler..
İnsan türü düşünsel olarak ilerledi gibi görünse de..
Hala PUTLARINI muhafaza ediyorlar.. etmeye çalışıyor..
Yeni yeni putlar icat edenlerimiz bile var..
Peki Anadolu insanı olarak nasıl Birlik olacağız..

Dinlerine  bağlı Afgan ve Pakistanlılar ortada..
Dinlerin merkezi Orta doğunun durumu ortada..
Dinlere uzak İskandinavların durumu da ortada..
Peki biz ne yapacağız bu durumda..
Partileri, Tarikatları kapatacağız...
Etnik gruplara ayrılmanın zararlı olduğunu bileceğiz..
Ve Putlarımızı azaltacağız..
Her kişi bir Putunu kırarak işe başlamalı..

#PARTİSİZ DEMOKRASİ yönetimine çalışmalıyız..
Tanrının Canlı hayat sistemini tefekkür etmeliyiz..
Geçmiş Dinsel emirlerin Reformuna açık olmalıyız..
Anadolu Kutsalımızdır diyerek sahip çıkmalıyız..
Yerli üretim, Güçlü ordu ve Toplumsal Birlik demeliyiz..
Tüm Siyasi ve Dini Taraftarlıklardan çıkmalıyız..
Milli devlet yapısını anlayarak, Birliği öne çıkarmalıyız.
Belki de hiç Sandığa gitmeyerek seçimi protesto etmeliyiz..
Siyasi ve Dini anlayış değişmeden....
Bu toplumun değişmesi imkansız gibi görünüyor..
27 mart 2022 Pazar..
Saygılarımla...
PUTU OLAN... PUTUNU KIRSIN DA GELSİN..
Nazif Çalıkoğlu