ramercbey @ gmail.com

«Cive (Jeeway) Pakistan» şarkısını bilmeyen yoktur. Urduca lisánında “çok yaşa Pakistan” demek. Sedásını yüreğimizde bulan kardeş ülkemiz, ne hazindir ki her zaman İslâm âleminin en dertli ülkelerinden biri oldu.

Pâkistan ismi, Urdu ve Fars dilinde «pâk» (temiz) ve «istan» (yer, yurt) ekiyle «Pâk ülke» mánâsında. İlk olarak Pâkistan’lı mücadeleci Çavdheri Rahmet Ali tarafından 1934 yılında telaffuz edilmiş ve Birleşik Krallık'ın eski Hindistan sömürgesi beş eyalet (Pencap, Afgan, Keşmir, Sind ve Belucistan)’ın  harflerinden türetilmişti.

Rahmet Ali, ömrünü bu devletin kurulması için adamış bir kişi. Pâkistan ahalisi onu Pâkistan Devleti’nin isim babası olarak tanır ve sever.

Rahmet Ali ve aynı fikirdeki Müslüman kanaat önderlerinin gayretleri ve Hindu liderlerin bölünmeye dair plan ve propagandaları sonunda Hindistan’ın Müslüman ve Hindular arasında paylaşılmasını sağladı.

Çoğunluğu İngiltere’de gerçekleşen müzakerelerden sonra Müslüman nüfusun ekseriyette olduğu bölgeler; (Hindistan Kuzeybatısı; Pâkistan) ve Kuzeydoğusu (şimdiki Bengladeş) coğrafyasında bağımsız bir Müslüman devletin kurulması kabul edilmiş ve 15 Ağustos 1947’de Pâkistan devleti yeni bir İslâm devleti olarak kurulmuştu.

Daha sonraları ülkenin doğu eyaleti olan Bangladeş, Pâkistan’dan ayrılarak 1971 yılında bağımsızlığını ilân etmiştir.

* * *

Pakistan'da parlamentonun feshedilmesinin ardından Başbakan İmran Han'ın görevi resmî olarak sona erdi. Han, güvensizlik oylaması için “Komplonun arkasında ABD var” iddiasında. Ve bizce de haklı.

Şöyle ki, Pakistan'ın, Türkiye ile “gerektiğinde nükleer silahlarımızdan veririz” diyecek kadar samimi ilişkileri, Karabağ'da Azerbaycan'ı desteklemesi, ABD'ye üs vermeyişi ve Rusya yaptırımlarına katılmıyor oluşu bu dost ve kardeş ülkemiz Pâkistan’ı ABD'nin hedefi yapmaya yetmez mi?

Dünya bu ABD yüzünden bin türlü fitne ile uğraşıyor. Ve bu lâ’net süper güç, rezil günahlarına bakmadan kalkıyor dünyaya nizamat vermeye.

Pâkistan Müslüman ya. Olur da güçlenir süper güçlere kafa tutacak hale gelirse? Elinde nükleer silahları da var üstelik...

ABD gibi menfaatine tapan ve kendini haçlı hamisi gören bir devlet buna mani olmak istemez mi? Elbette ister. Binaen’aleyh, İmran Han’a meclis darbesi, görev süresi bitmeden iktidardan indirilişi de onların işidir.

ABD elinden gelebilseydi aynısını Türkiye’de de yaptırmayacak mıydı? FETÖ kimin organizasyonu? Ve hálâ uğraşmıyorlar mı CB Erdoğan ile.

Fakat şunu sayın Erdoğan dahil herkes bilmelidir ki, ABD ve sair şer güçler için ne İmran Han, ne Tayyip Erdoğan mühimdir. Onlar toplam gidişata bakar.

Siz içeridekiler bir sürü menfilik de görseniz onlar işe daha tepeden geniş zaviye ile bakar ve sonuçta bir büyüme, bir kafa tutabilme sezdikleri anda en sinsi şekilde seferber olurlar.

Muhterem okurlarım, Pâkistan meselesinde milletçe ágâh olmalı, kardeşlerimizi uyarmakla da kalmayıp alenen destek olmalıyız. Bugün bağımsız bir devletimiz varsa, bunu biraz da İstiklâl Harbimizde onların gönderdiği paralara ve kalbî duâlarına borçluyuz.

Allah Pâkistan halkına sabır ve selâmet ihsan eylesin. Darda kaldıklarını göstermesin. Cive Pâkistan. Çok yaşa, Allah’a emanet ol. 06.04.2022