ramercbey @ gmail.com

Afganistan'ın Paktika vilayetinde dün gece 5,9 büyüklüğünde bir zelzele olduğu ve en az 255 kişinin öldüğü haberi düştü ajanslara. Ölen din kardeşlerimize Allah’tan rahmet diliyoruz, büyük geçmiş olsun.

Muhterem okurlarım, zelzele müthiş bir hadise. Lâkin dünyayı insànoğlu için yayıp döşeyen, türlü nimetlerle donatan Allah, hiçbir hadiseyi de hiçbir dünya mahlûğunu da sebepsiz halqetmiş değildir.

Zelzeleler yeryüzünün canlı olduğunun delilidir. Üzerine evlerimizi yaptığımız, yaşadığımız kara parçaları, okyanuslar, denizler dahil tümü magma tabakası denilen silikat hamuru durumundaki eriyikler üzerinde, gemilerin sularda yüzmesi gibi sürekli yer değiştirirler.

Tek fark, plaka hareketlerinin fevkalâde düşük bir hızla olmasıdır. Meselâ uzmanların anlattıklarına göre, kimi zaman yılda 1 cm (bir santimetre) kadar küçük olabildiği gibi, kimi zaman yılda 10 santimetre kadar hızlı da olabiliyormuş.

Fay hatları diye işitiyoruz ya, işte o plakaların çarpışması, ayrılması, sürtünmesi, çökmesiyle meydana geliyor zelzeleler. Elbette bu işin ilim, bilim tarafı.

Âlimler âlimi, ilmi herşeyi kuşatan Cenâb-ı Allah, dünyayı da o hareketleri de yaratan hâkimler hakimi mutlak kudret sahibi değil midir? Amenna ve saddakna öyledir. Müslümanlar olarak bundan en küçük bir şek ve şüphe duymuyoruz.

Geçmişte, Cübbeli Ahmet hoca ve başka bir adamın daha söylediği “isyan ve tuğyan (haddini aşma, azgınlık, taşkınlık, serkeşlik) arttığı zamanlarda Allah türlü belâlar verir, depremler de bunlardan biridir” sözleri bu nedenle yalnızca biz Müslümanları bağlar.

Fikir özgürlüğü deyip duran sahtekâr kesim, o gâvurlar neden kızıyorlar ve bu adamları hapse attırmak istiyorlar ki? Bu yaptıkları en azından çağdışı bir tahammülsüzlük ve elbette ikiyüzlülük...

Evet, zelzeleler yalnızca gâvurları öldürmez, Müslümanları da (hattâ çoğunluğu Müslüman olanları da) vurur. Âyet-i celîlede (Enfâl Sûresi, 25) “Bir de öyle bir fitneden sakının ki o, içinizden yalınız zulmedenlere çatmaz (âmmeye de sirayet ve hepsini perişan eder). Hem bilin ki Allah, şübhesiz azabı çetin olandır” diye uyarıyor Allah.

Bazı hadsizler, iman etmedikleri için bunları yanlış yorumlayıp, “zelzele ve sair afetler Allah’ın azabı olsaydı Müslümanlar neden ölüyor?” falan diyorlar. İşte yukarıdaki àyet bunun en güzel cevabıdır.

Müslümanlara da azab gelir. Musâ (a.s) bunu bildiği için kavminden bazı beyinsizlerin bir buzağı putu yapıp tapmaları karşısında (bir yıldırım düşer veya bir zelzele olur) dehşete kapılır Allah’a (c.c) yönelip duâ ile yardım ister:

Bu hadise, A’râf Sûresi 155’inci âyet-i celîlede anlatılır: “Vaktâ ki bunları o sarsıntı yakaladı, Rabbım, dedi: dilese idin bunları ve beni daha evvel helâk ederdin, şimdi bizi içimizdeki o süfehanın (beyinsizlerin) ettikleri (yüzü)nden helâk mi edeceksin?”

Bir sarsıntı olduğunda bendeniz hangi büyüklükte olursa olsun bu âyeti okuyarak Allah’a sığınıyorum. Zelzele, yangın, sel, fırtına gibi tüm afetlerden Allah’a sığınırken de bu âyet-i celîleyi duâ mahiyetinde okurum. Sizlere de tavsiye ederim.

Hasseten bugünlerde... Afganistan’da 5,9 şiddetindeki depremde 300’e yakın insàn ölmüş. İstanbul’da beklenen büyük zelzele olursa, ki magnitutu (büyüklüğü) 7’den büyük, hattâ 8 bile olabilecekmiş, acaba kaç yüz bin kişi ölür muhafazallah...

Görüyorsunuz, duyuyorsunuz... Erkek erkeğe, kadın kadına, nikâhsız rezil işler iyice çoğaldı. Allah içimizdeki beyinsizler yüzünden hepimizi helâk etmesin. Amin. 22.06.2022