hilalyildirimhan61 @ gmail.com

                                                      DOĞAL AFETLER

Ülkemiz ardı sıra gelen afetlerle mücadele ediyor. Hepimize geçmiş olsun. Rabbim bizlere rahmet ve merhamet eylesin.

Hali hazırda covid-19 pandemisiyle mücadele eden sağlıkçılar, yangınlarda, sellerde kahramanca savaşan itfaiye erleri ve tüm ilgili kurumsal ve sivil, gönüllü çalışanlara  minnet duyuyoruz. Hayatını kaybedenlerin acısını yürekten hissediyoruz. 

Doğal afet nedir? Dünya'nın doğal süreçlerinden kaynaklanan büyük bir olumsuz olaydır; Yangın fırtınaları, toz fırtınaları, seller, kasırgalar, hortumlar, volkanik patlamalar, depremler, tsunamiler, fırtınalar ve diğer jeolojik süreçleri içerir. (1)

Geçmiş dönemlerden beri insanoğlunun afetlerle karşılaşmıştır. Son yüzyılda ise küresel ısınmanın etkilerinden sıklıkla bahsedilmektedir. Bilim insanları , yıkıcı düzeydeki afetler ve kuraklığın ciddi boyutlarını öngörmektedirler. Bu kabul edilmesi ciddiye alınması gereken bir gerçekliktir.

Küresel İklim Değişikliği insani fosil yakıtlar tüketimi, endüstriyel ve tarımsal gibi faaliyetlerinin sonucu olarak atmosferdeki miktarı ve yoğunluğu artan sera gazlarının neden olduğu küresel ısınmanın nedeniyle gerçekleşen iklim değişiklikleridir. Bu iklim değişiklikleri kuraklık, çölleşme, yağışlardaki dengesizlik ve sapmalar, su baskınları, tayfun, fırtına, hortum vb. meteorolojik olaylarda artışlar gibi belirtilerle kendini gösterir.(2)

Doğal afetlerde doğal olmayan bir şey var ki o da Kur-an’ ı Kerim’de:

Şûrâ Suresi - 30 “ Başınıza gelen her musibet kendi yapıp ettikleriniz yüzündendir; kaldı ki Allah birçoğunu da bağışlar.” Ayetinin düşünülmesi gerekliliğidir. İnsana düşen kendi yakın çevresinden çıkıp sorunları ve sorumluları uzaklarda aramamasıdır.

Yaratıcı, bireyi iyilik  ve erdemli davranışa en yakınından başlamak üzere  sorumlu tutar. Çünkü bireyin yakın çevresi canlılığını ve sosyal faaliyetlerini sürdürdüğü yerdir. Fiziksel ve ruhsal sağlığı o çevre içerisinde hayatiyet gösterir.

Doğal afetlerin doğal olmayan sonuçlarını minimize etmek mümkün olmalıdır. Önceki yazımızda zamanın öneminden bahsetmiştik. İşte insanı hayattan koparan da o bir andır. Afetler olacaktır. Ancak bu afetlerde daha az zararla çıkabilmek bilimsel veriler ışığında yaşamımızı, yaşam alanlarımızı şekillendirmekle mümkündür. İnsan hayatı şansa bırakılmayacak kadar kıymetlidir.

Kuran kıssalarına baktığımızda   şirk,  azgınlık,  sapkınlık,  zulüm,  adaletsizlik, kıyamet gününe inanmayan, peygamberleri öldüren, hakikatleri örterek küfür içerisinde her türlü haddi aşan kavimlerin helakını görürüz.

Bu günde tüm bu azgınlıklar içerisinde bilakis iman etmiş olanların, dünyevi hırslarla dolu olduğunu gözlemlemek mümkündür. Adaletsizlik, Haset, dedikodu, zan, hata buluculuk, sevgisizlik, güvensizlik hakikatlerin değil de zannın peşinde koşuculuk kısacası tepeden tırnağa kul hakkı küçümsenecek günahlar olmayıp toplumsal çürümenin sebepleridir.

Allah'ın yaratmış oldukları kulları üzerinde hakkı vardır. Hekes en alt kademeden en üst kademeye kadar öz eleştiri yapmalıdır. Benim hangi hareketim hangi söz ve davranışlarım arşın sahibinin gazabını çekiyor, çevreye hangi zararı veriyorum ne yapmalıyım neyi düzeltmeliyimin muhasebesini yapmalıdır.

Geçmiş kavimleri helakten kurtaracak sadece tövbe ve hallerini düzelterek Allah’tan yardım dilemeleriydi. Bu günkü reçete de yine budur. Tövbe edip hallerimizi düzeltmek.

A'râf Suresi - 155-156. Ayet bunu çok güzel özetliyor. “Mûsâ tayin ettiğimiz vakitte buluşmak üzere kavminden yetmiş adam seçti. Onları o müthiş deprem yakalayınca Mûsâ dedi ki: “Ey rabbim! Dileseydin onları ve beni daha önce helâk ederdin. İçimizdeki beyinsizlerin işledikleri yüzünden bizi helâk edecek misin? Bu iş, senin imtihanından başka bir şey değildir; onunla dilediğini saptırır, dilediğini de doğru yola iletirsin. Sen bizim velîmizsin. Artık bizi bağışla ve bize acı! Sen bağışlayanların en iyisisin.”

156. Bize bu dünyada da âhirette de iyilik yaz! Şüphesiz biz sana yöneldik.” Allah buyurdu ki: Azabıma dilediğimi uğratırım; rahmetim ise her şeyi kuşatmıştır; ayrıca rahmetimi Allah korkusu taşıyanlara, zekâtı verenlere ve âyetlerimize inananlara yazacağım.

   

Selam ve saygılarımla.

 

 

(1)https://en.wikipedia.org/wiki/Natural_disaster

(2) https://tr.wikipedia.org/wiki/%C4%B0klim_de%C4%9Fi%C5%9Fikli%C4%9Fi