baskentpostasi @ gmail.com

Değerli okuyucularım, sağlık sorunlarımdan dolayı bir aydır sizlerden uzak kaldım. Nihayet yine sizlerle birlikteyim. Bugünkü yazımda 2023 yılında neler olabileceği üzerine bazı ipuçları vererek devletin derinliğinden bahsetmek istiyorum.

2023 yılı Türkiye için çok önemlidir!.. Çünkü dünyayı yöneten emperyalist güçlerin Türkiye üzerindeki 100 yıllık tüm planlarının bitiş yılıdır. Bu konu üzerinde tam 20 yıldır gerek internet sitelerinde, gerek (10 yıl boyunca yazmış olduğum Anayurt gazetesinde) gerekse kendi internet sitelerimizde binlerce yazı yazdım. Şimdi de Başkent Postası’nda. Geçmiş yıllardaki birçok yazımda emperyalist küresel güçlerin 100 yıllık Türkiye’yi parçalama ve yok etme planı üzerinde durdum. Defalarca Türkiye’nin 2023 Projesi’nden bahsettim. 20 yıllık yazılarımdaki tahminlerim, görüşlerim ve öngörülerimin yüzde 90’ı doğru çıktı. Zaten yanılma payım her zaman yüzde 10 olmuştur! O da şartların değişmesinden kaynaklanmıştır.

Bugünkü yazıma başlarken, devletin derinliğinden bahsedeceğim demiştim. Çoğunuz klasik/basit ve kokuşmuş ‘derin devlet’ten söz edecek zannedecek. Derin devlet kavramı/telaffuzu tamamen dış kaynaklıdır. Kontrgerilla vs. Yani, dış kaynaklı bir kavram, deyim veya telaffuz. Elbet ki o söz de doğruydu! Çünkü Türkiye üzerinde denediler. Yıllarca da ‘derin devlet’ diyerek Türkiye üzerinde hüküm yürüttüler. Bizim bahsettiğimiz Türkiye’nin, Türk Milleti’nin binlerce yıllık derinliğinden süzülüp gelen DEVLETİN DERİNLİĞİDİR!..

Dünyadaki bütün devletlerin, milletlerin görünen ve görünmeyen bir yüzü vardır! Yani derinliği..! Fakat ‘dünyadaki bütün devletlerin’ derken mevzubahis etmek isteğim husus ‘bazı devletlerin’ demek istedim. Çünkü birçok devlet sonradan oluştuğu için herhangi bir derinliği yoktur. Masada planlanmış ve cetvelle çizilmiş devletler…

Oysaki ‘devletin derinliği’ MİLLET ile doğru orantılıdır. Milletin derinliği var ise devletin de derinliği vardır. Bu hususta birkaç örnek vermek isterim. ABD’nin üç-dört yüz yıl bir derinliği vardır. ABD kıtası keşfedildiğinde Avrupa’nın hırsızları, soysuzları, vurguncuları, korsanları vs. Amerika kıtasına akın etmiş, Amerika’nın yerlisi Kızılderililer üzerinde soykırım uygulayarak kendi içlerindeki uzun bir savaş döneminden sonra ABD kurulmuştur. Adı üstünde Amerika Birleşik Devletleri!..

Dünyadaki bazı devletlerin kuruluş süreci böyledir. Milletlerin soy/ırk uzantısı binlerce yıla dayandığı zaman bir derinliği oluyor. İşte Türk milletinin soy/ırk olarak binlerce yıla dayanan bir geçmişi vardır. Yazılı kaynaklara göre somut bilinen üç bin yıl. Fakat daha geniş kapsamlı kaynaklara göre de 5 bin veya  10 bin yıla uzanan bir derinliği vardır. Hatta 10 binlerce yıl da diyebiliriz. Aynı şekilde dünyada Çinlilerin, Rusların, Yahudilerin, Almanların, İngilizlerin vs. bazı ülkelerin millet olarak geçmişi daha derinlere uzanmaktadır. Sözkonusu bu ülkelerin de ‘derin devletçilik’ anlayışı vardır!..

Bu örnekler ışığında şimdi Türkiye’den ve Türk milletinden bahsedebiliriz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti öncesi Osmanlı, Selçuklu vardı. Daha öncesi var… Türk Milleti tarihte bilinen 16 büyük devlet kurmuştur. Ve daha irili-ufaklı küçük devletlerle birlikte onlarca devlet kurmuş bir millettir Türkler. Türkler Müslüman olmadan önce de inançları, töreleri, gelenekleri vs. daha birçok yönleri ile saygın, savaşçı, (yerine göre barışçı ve merhametli), adil ve Tek Tanrı dinine inanan bir milletti. Müslüman olduktan sonra da gelenek, töre ve devletçilik anlayışlarını devam ettirmişlerdir.

Dünyada tek doğru vardır o da Hak’tır. Gayrısı Batıl’dır. Yani, Hak ve Batıl. Türkler tarih boyunca Hak’kın yanında olmuşlardır. Batıl olan her şeyle savaşmışlardır. Türklere bu GÜÇ tarihinin derinliğinden gelmektedir. İnançlarının doğruluğundan gelmektedir. İnsancıl, barış ve adalet anlaşışlarının binlerce yıla dayandığından gelmektedir. O yüzden de TÜRKLER tarih boyunca BATIL (şer güçler) tarafından korkulan bir MİLLET olmuşlardır. Tarihte bu durum böyleydi hala da şekildedir.

Türkler düştükleri yerden kalkmasını çok iyi bilirler. Yıkılan devletinin külleri arasında kalan birkaç kor parçasını üfleyerek yeniden DEVLET kuran bir millettir. Tarihte birçok örnekleri vardır. TÜRKLER gerek Müslüman olmadan önce de gerek Müslüman olduktan sonra da öncü bir MİLLET olma idealini/ülküsünü hiçbir zaman kaybetmemişlerdir. 1400 küsür yıldır da İslâm’ın sancaktarlığını yapan öncü, dinamik ve adil bir MİLLET olarak varlıklarını her zaman korumuşlar ve hala da korumaktadırlar.

Türkriye (ki Türk Milleti) bugün de (şu içinde bulunduğumuz çağda) İslâm dünyasının lideri ve öncüsüdür. İşte bu durumu bilen/gören Şer/Batıl Güçler hala Türklere düşmandırlar. Dost görünürler ama düşmanlıklarını devam ettirirler! Selçuklu’yu bu şekilde çökerttiler. Yerine Osmanlı kuruldu! Osmanlı’yı bu şekilde çökerttiler, yerine Türkiye Cumhuriyeti Devleti kuruldu. Şimdi de Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni çökertmek/yıkmak (yok etmek) için akla/hayale gelmedik oyunlar, tezgahlar/tuzaklar ve planlar hazırladılar. Tabi ki içimizdeki hainlerin desteği ile… Ama bir türlü başaramıyorlardı. Çünkü Batıl Güçlerin bir oyunu, tezgahı, tuzağı var ise Allah(cc)’ın da bir TUZAĞI vardı!.. Allah(cc) hazırlanan bütün oyunlarını, tezgahlarını, tuzaklarını bozuyordu!

100 küsür yıl önce denediler Osmanlı’yı çökerttiler ama yerine Türkiye Cumhuriyeti Devleti kuruldu. Türkleri yok edemediler. Türklerin gücünü kıramadılar. Bu sefer 100 yıllık bir plan/proje hazırladılar! Türkiye’nin parçalanma planı için tarih verdiler. Tarih: 2023!.. İşte 100 küsür yıldır da Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni yok etmek için hazırlanan planlar tatbik edilmektedir.

Türklerin ki Türkiye’nin düşmanları içimizdeki işbirlikçi hainler vasıtası ile yeni yeni planları tatbikata/icraata koydular. Kısmi de olsa bazen başarıyorlar sonra hüsrana uğruyorlardı. 100 yıl içinde ideolojik kamplaşmalar, etnik (Türk, Kürt vs.) ve dini (Alevi, Sünni ve Mezhepsel vs.) çatışmaları denediler  ve lakin başaramadılar. Ve PKK ve FETÖ terör örgütlerini yarım asır öncesi Türkiye’nin başına bela ettiler. Askeri ve sivil darbe yolları arandı! Bu ülkede kaç kez darbe teşebbüsleri oldu. 1960, 1980 gibi askeri darbeler. 17-25 Aralık Akrer/Polis darbe teşebbüsü… 15 Temmuz Darbe girişimi… Oymuyor, olmuyor ve olmuyordu… Çünkü ONLAR (içimizdeki ve dışımızdaki düşmanlar) maalesef başaramıyordu. Onların 100 yıllık Türkiye’yi parçalama ve yok etme planına karşı Türkiye’de 2023 Projesi/Planı hazırlamıştı. Türkiye’nin bu 2023 Projesi çok gizli bir plandı. Yıllarca çok gizli ve derinden tatbik edildi. Ve 20 yıldır da aleni/açık bir şekilde (dünyaya meydan okuyarak ve düşmanların tüm planlarını deşifre ederek) tatbik edildi ve hala edilmekte…  Ve 2023 Projesi yüzde 90 başarıya ulaştı…  PKK ve FETÖ perişan edildi! Bu durum düşmanın (şer güçlerin) yüreğine büyük bir korku verdi. Oysaki onlar 2053 Pojesi’nin ne olduğunu bilmiyorlardı! Hele bir 2023 tamamlansın sıra 2053’e geliyor!.. Ve arkasından 2071 Projesi!..

2023 yılı siyasi, ekonomik, teknolojik, askeri, istihbarı vs. Türkiye’nin tam bağımsızlık yılıdır. 2053 yılı Türkiye’nin Orta Asya, Balkanlar ve Afrika’ya hükmettiği bir yıl olacak! 2071 yılı Türkiye’nin dünya liderliğini eline aldığı SÜPER bir GÜÇ olarak dünyayı yönettiği bir yıl olacak. Peki, bu bir HAYAL mi?! HAYIR!.. Çünkü 2023 Projesi yüzde 90 başarıldı. Sadece yüzde 10 kaldı. Türkiye şer güçlerin 100 yıllık büyük planını 20 yıl içinde bozdu. Tüm oyunlarını, tuzaklarını, tezgahlarını başlarına geçirdi. Hele 2023 tamamlansın sırada 2053 Projesi var. İnşallah o da hayırlısı ile tamamlanacak. Sonra 2071 Projesi…

Yazımın başında da belirttiğim gibi (kısaca demek istiyorum ki) Türkiye’nin en tehlikeli yılına girdik. Çünkü 2023’e bir yıl var! Şer Güçler (Türkiye’ye karşı olan dünyanın bütün güçleri birleşti ve her türlü yoldan saldırıyorlar) şu anda en son kozlarını kullanıyorlar. Türkiye’yi savaşa sokmak için her türlü yola başvuruyorlar. İçimizdeki işbirlikçilerini olağanüstü koruyorlar, kolluyorlar ve kullanıyorlar!.. Çünkü 2023 sonrası Türkiye’yi tutamazlar. 2023’ten sonra Türkiye’nin karşısında hiçbir güç duramaz! Türkiye 2023 sonrası 2053 Projesi ile karşılarına çıkacağını çok iyi biliyorlar.

Diyoruz ki 2023 yılı Türkiye’nin tam bağımsızlığına kavuştuğu bir yıl olacak! 2023 yılı ekonomide, sanayide, silahlanmada, teknolojide vs. her şeyde GÜÇLÜ BİR TÜRKİYE olacak. 2023 yılı Türkiye’nin Şer Güçlere de boyun eğdirdiği bir yıl olacak! Şer Güçler yüzden Türkiye üzerinde yeni oyunlarını, planlarını sahneye koydular. Son yıllarda Türkiye’ye olan düşmanlıklarını aleni bir şekilde açıklamaktan da çekinmiyorlardı. Türkiye de onların tüm bu planlarını bildiği için gerekli önlemi çoktan almıştı! İşte onlar da bunu bilmiyorlardı!..

Türkiye’nin tüm düşmanları sadece görünen yüzümüzü biliyorlar! Görünmeyen asıl yüzümüzü (gücümüzü) ise bilmiyorlar! Devletin derinliği!.. 2023 yılında Türkiye’ye HER TÜRLÜ YOLDAN (siyasi, ekonomik, teknolojik vs.) SALDIRACAKLAR! Fakat yine başaramayacaklar!.. Çünkü Türkiye Şer Güçlerin her türlü planlarını biliyor ve önlemeni çoktan aldı! Türkiye yine MASA da kazanacak!.. Onların bütün oyunlarını bozacak! Onların bütün tezgahlarını başlarına geçirecek! Bu sefer en son kozlarını kullanacaklar. O da Türkiye’yi Yunanistan ile savaşa sokmak! Türkiye bunun farkında. Türkiye’nin böylesi bir savaşta da PLANI hazır!.. Hele bir denesinler!.. Türkiye böylesi bir savaşta hem dışımızdaki düşmanlarına hem de içimizdeki işbirlikçi hainlere karşı hazır bir şekilde bekleyen SİYAH SANCAK devreye girer!. Yani, binlerce yıllık tarihi derinliğimizden süzülüp gelen (zinde/dinamik/aktif)devletin DERİNLİĞİ!.. Vakit geliyor!  Böylesi bir durum da hazır mısın SİYAH SANCAK!..